جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
کمک های کلیسای ناروی ارتقاع خدما ت WASH زیر بینا
دایکندی سنگتخت, کيتی
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مطبوعاتی وکلتوری عینک افغان تولید یک فلم مستند برای دفتر ملل متحد مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-19 2020-06-04 تکمیل
د افغانی معیوبینو لپاره بایسکل چلولو او بیارغونی تفریحی موسسه ابرار کمک به افراد با نیازهای خاص و نظارت شخص ثالث و نصب واحد مسکن پناهندگان (RHU) در زون مرتفع مرکزی مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
بامیان بامیان
2020-11-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه فرهنگی و اجتماعی خدمت برای همه همراهی در شرایط دشوار صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی
2020-05-10 2020-06-08 تکمیل
موسسه فرهنگی و اجتماعی خدمت برای همه همراهی در شرایط دشوار صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کيتی
بامیان بامیان
کابل کابل
2020-06-08 2020-07-04 تکمیل
موسسه فرهنگی و اجتماعی خدمت برای همه همراهی در شرایط دشوار صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
غور لعل و سرجنگل
کابل کابل
2020-07-07 2020-07-30 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان پروژه واکنش اضطراری COVID-19 و آماده سازی سیستم های بهداشتی افغانستان صحت
غزنی آب بند, اجرستان, اندر, جاغوری, جغتو, خواجه عمری, دهک, رشیدان, زنه خان, غزنی, قره باغ, مالستان, مقر, ناور, ناوه, واغظ, ولی محمد شهید خوگیانی, گيلان, گیرو
2020-05-04 2024-03-31 تحت کار
همکاری و انکشاف برای افغانستان پروژه واکنش اضطراری COVID-19 و آماده سازی سیستم های بهداشتی افغانستان (Covid-19-HRT) صحت
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زاول, زنده جان, زیرکوه, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشت کوه, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, کوه زور, گذره, گلران
2020-05-04 2024-03-31 تحت کار
موسسه تحقیقات اجتماعی و تحلیلی افغانستان کنفرانس ترکیبی مجازی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-11 2020-12-20 تکمیل
موسسه خدمات بشري اميد افغانستان بافت جاکت پشمی برای نوزادان صحت
کابل کابل
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه تقویت دسترسی به تعلیمات محلی برای اطفال خارج از مکتب (IAE) سال سوم تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, کوه بند
کابل کابل
2020-04-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ ابزار نظارت و ارزیابی در مورد خشونت علیه زنان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-09-01 2020-07-31 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان صحت مندی صحت
لوگر ازره, برکی برک, خروار, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف شفاخانه کوید 19 صحت
نورستان نورگرام, پارون, کامدیش
2020-05-20 2021-05-03 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین توسعه اجتماعی میان مرزی از طریق تعلیم و تربیه اساسی دائیمی و افزایش دسترسی ایشان به امکانات آب پاک و حفظ الصحه(۱۹۰۳) مصئونیت اجتماعی
خوست خوست, شمل, مندوزی, گربز
2019-01-01 2021-08-31 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین کمکهای حمایوی و تعلیمی به بیجاشدگان آسیب دیده از منازعات مسلحانه(۱۹۰۹) مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
ننگرهار بهسود, سرخ رود
کنر اسد آباد
کندز کندوز
نیمروز زرنچ
هرات انجیل
کابل شکر دره
کندهار اسپین بولدک, شاه ولی کوت, میوند, پنجوایی, کندهار
زابل قلات, میزان
2019-04-01 2021-05-31 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین ایجاد مشاغل برای جوانان آواره (بیجاشده) در افغانستان از طریق توسعه بخش خصوصی(۱۹۲۱) تعلیم و تربیه
هرات انجیل, هرات, گذره
کندهار اسپین بولدک, دامان, دند, کندهار
2020-01-02 2023-07-01 تحت کار
موسسه تعلیمی و انکشافی زنان فردا دادخواهی برای انکشاف و حمایت از حقوق اقتصادی زنان مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ, خلم, دهدادی
2020-10-01 2020-10-30 تکمیل
فیروز کوه کلنیک صحی فامیلی فیروزکوه صحت
کابل کابل
2019-01-01 2021-12-31 تکمیل
افغانستان آزاد کمک به فامیل های نیازمند و مکاتب غرض مبارزه علیه ویروس کرونا مصئونیت اجتماعی
پروان سالنگ, چاریکار
پنجشیر انابه, دره
کابل پغمان
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه آینده سبز افغانستان زنان افغان به خریطه های پلاستیکی نه میگویند تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-09-01 2020-11-30 تکمیل
حمایت از مهاجرین مواد غدایی برای خانواده های اسیب پذیر در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان مصئونیت اجتماعی
نورستان کامدیش
2020-12-01 2021-04-30 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی تهیه خدمات WASH به بیجا شدگان در بدخشان صحت
بدخشان جرم
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
دی جوهانیتر فراهمی خدمات صحی تغذی و حمایت روانی برای مهاجرین وکوچی ها صحت
کابل کابل
2019-08-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس برنامه اضطراری کوید19 افغانستان مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-06-08 2020-07-31 تکمیل
موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس توزیع مواد غذائی مصئونیت اجتماعی
لغمان مهتر لام
2020-09-18 2020-11-18 تکمیل
ایمرجنسی موسسه ایمرجنسی 4 صحت
هلمند لشکرگاه
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
ایمرجنسی موسسه ایمرجنسی 4 صحت
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
پروگرامهاي معلوما ت اداري و ماين پاكي افغانستان مدیریت اطلاعات برای پاسخ دهی اضطراری در افغانستان2 مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2019-06-01 2020-09-30 تکمیل
شلتر نو انترنشنل 2020 پرورشگاه فیض آباد مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان فیض اباد
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل پروزه زمستانی پرورشگاه مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان فیض اباد
2020-01-01 2020-03-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل Superstructural training مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان فیض اباد
2019-09-01 2020-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل آب اشامیدنی چاابک صحت
بدخشان يفتل سفلى
2020-08-15 2021-03-01 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان سرمایه برای بشردوستانه افغانستان (AHF) صحت
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
پروگرامهاي معلوما ت اداري و ماين پاكي افغانستان مدیریت معلومات بشردوستانه برای حوادث طبیعی و پاسخدهی اضطراری در افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-10-01 2022-02-28 تکمیل
ایمرجنسی موسسه ایمرجنسی 4 صحت
پنجشیر انابه
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه شفافیت افغانستان ارزیابی سیستم شفافیت ملی حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-09-01 2021-06-30 تکمیل
دتولنیزو خدمتونو خیریه او انکشافی موسسه پروژه مرغهای تخمی 30 قطعه یی برای 1000 فامیل زراعت ، مالداری و آبیاری
زابل شاه جوی, شینکی, قلات
2019-11-09 2020-11-03 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها کوید 19-Covid -19 MoPH ولایت کندز صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2020-05-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان کمک های WFP برای بیجاشدگان و فامیل های متاثر از جنگ و حوادث طبیعی در ولایت هرات مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-01-01 2021-03-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل پروژه کوچی مصئونیت اجتماعی
لغمان علی شینگ
2020-04-25 2020-04-30 تکمیل
شلتر نو انترنشنل پروژه کوچی تطبیق واکسین گوسفندان زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل بگرام, میر بچه کوت
2020-05-21 2020-05-31 تکمیل
موسسه آقا خان برای اسکان آماده گی فصل سرما برای آسیب پذیرترین جوامع در ولایت بدخشان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان اشکاشم, دروازه بالا, دروازه پائین, شکي, شیغنان, واخان
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
شلتر نو انترنشنل کمک ها عاجل مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندهار کندهار
2020-07-10 2020-07-15 تکمیل
شلتر نو انترنشنل مرکز ناشنویان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-01-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل آموزش حرفه یی آرایشی خانم ها مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل مصارف دفتر مرکزی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
شلتر نو انترنشنل کمک مواد غذایی برای سیلاب زده گان ولایت پنجشیر مصئونیت اجتماعی
پنجشیر دره
2020-10-19 2020-10-22 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان صحتمندی (EPHS & BPHS-GHZ) صحت
غزنی آب بند, اجرستان, اندر, جاغوری, جغتو, خواجه عمری, دهک, رشیدان, زنه خان, غزنی, قره باغ, مالستان, مقر, ناور, ناوه, واغظ, ولی محمد شهید خوگیانی, گيلان, گیرو
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
اکسفام نووب برنامھ ملی میثاق شھروندی (شھر هرات) حکومت داری خوب
هرات هرات
2017-05-10 2020-05-09 تکمیل