جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره ّپاسخدهی به سیلاب های اخیر در کشور مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
وردک جلریز, سید آباد, نرخ
کاپیسا حصه دوم کوهستان
کابل سروبی
2020-08-01 2020-12-10 تکمیل
موسسه قریه صلح برای افغانها ایجاد مرکز مراقبت از یتیمان و بیوه زنان (سرپناه) مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد
2020-10-05 2021-10-05 تکمیل
اکشن اید حفاظت از معیشت کشاورزی و بازسازی انعطاف پذیری کوتاه مدت خانوارھای اسیب پذیر و ناامن غذایی دراثر شرایط دشوار کرونا یا کوید-١٩ زراعت ، مالداری و آبیاری
غور تولک, دولت یار, ساغر, لعل و سرجنگل
هرات ادرسکن, کهسان, گذره
کابل کابل
2020-08-16 2021-06-30 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه باغ گلها مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-09-01 2021-08-31 تکمیل
موسسه اجتماعی به سازان برنامه توانمند سازی و جریان سازی عودت کنندگان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-12-01 2021-11-30 تکمیل
مؤسسه بازسازی و تحفظ انرژی برای افغانستان پروژه ماین پاکی بشر دوستانه ننګرهار، پچیر و اګام مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار پچير و آگام
2020-08-18 2021-07-15 تکمیل
موسسه خیریه و کمک های بشردوستانه برای افغانستان کمک به سیلاب زده گان مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان سیاه گردی غوربند
2020-09-15 2020-09-30 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه سال پانزدهم پروژه تعلیمات محلی ثانوی وسال نهم پروژه بورس های تحصیلی برای شاگردان تعلیمات محلی ثانوی - LSCBE - US2M7 تعلیم و تربیه
خوست تنی, خوست, مندوزی, نادر شاه کوت, گربز
کابل کابل
2020-04-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه انکشاف تعلیم و دهات د ټولنی د حق غوښتنی تقویه کول حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
2019-09-08 2020-05-09 تکمیل
موسسه زراعتی وما لداری مدرن ایجاد دارایی های عامه زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ خلم, دهدادی, شورتیپه, نهر شاهی, چار کنت
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
برک افغانستان آموزش دختران افغان (AGE) تعلیم و تربیه
پروان سید خیل, چاریکار
ننگرهار بهسود, رودات, سرخ رود, کامه, کوز کنر
سمنگان ایبک, فیروز نخچیر
کندز خان آباد, علی آباد, کندوز
بغلان بغلان جدید, پل خمری
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, هرات, گذره
کابل استالف, شکر دره, قره باغ, پغمان, کابل, گلدره
بلخ دولت آباد, شولگره, مرمل, مزار شریف, چمتال
جوزجان آقچه, شبرغان
2020-04-01 2024-03-31 تحت کار
بنیاد اقا خان برنامه کمیسون میان مرزی برای یکسان سازی زیرساخت ها در مناطق میان مرزی زیر بینا
بدخشان اشکاشم, خواهان, شیغنان
2020-01-01 2021-09-27 تکمیل
موسسه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ازریابی برنامه توانمندی سازی اقتصادی زنان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-03 2021-06-30 تکمیل
تحقیق و انکشاف پایدار سروی وسطی و نهای پروګرام ردپ ایست دی آی زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
غزنی خواجه عمری, دهک, غزنی, قره باغ
ننگرهار بهسود, سرخ رود, کامه, کوز کنر
لوگر برکی برک, خوشی, محمد آغه, پل علم
لغمان علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
وردک سید آباد, میدانشهر, نرخ, چک وردک
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب
کابل ده سبز, شکر دره, قره باغ, گلدره
2018-11-27 2021-07-30 تکمیل
موسسه مشاوره و حمایت مهاجرین افغانستان فراهم نمودن مشوره و کمک به عودت کنندگان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-09-01 2022-08-31 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان معلومات و دیالوگ در مورد مهاجرت های غیر قانونی از افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-05-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت مهربانان۲ تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-03-01 2020-02-29 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان پروژه حمایت میدیکا افغانستان در قسمت تمویل کور قند برای اداره و مدیریت در حرصھ خاتمھ دادن بھ خشونت علیھ زنان مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2021-12-31 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان محافظت و توانمند سازی حقوقی و اجتماعی زنان و دختران افغان در کابل، هرات و مزار صحت
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
جینوا کال کاهش تاثیرات بحران کووید ۱۹ بر روند صلح در افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
کنر اسد آباد, بر کنر, خاص کنر, سوکی, نرنگ و بادیل, نورگل
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد, چهار دره, کندوز
کابل کابل
کندهار ارغنداب, خاکریز, شاه ولی کوت, معروف, میوند, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-07-15 2021-12-31 تکمیل
بی بی سی میدا اکشن بحث دموکراسی در افغانستان حکومت داری خوب
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-08-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه همکاریهای تخنیکی برای انکشاف اجتماعی افزایش دادن مداخلات HIV درمیان جمعیت های کلیدی در افغانستان. صحت
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-01-01 2021-05-31 تکمیل
اکسفام نووب حمایت اقتصادی و جتماعی برای امنیت غذایی و معیشت برای اسیب پذیر در حالت کویید -۱۹ (A-06482) مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل, هرات, کرخ, گذره
2020-07-10 2021-07-31 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین حمایت و ارایه خدمات عاجل بشری ومحافظت تعلیمی مردمانیکه از اثر منازعات مسلحانه متاثر شده اند(۱۹۰۱) مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
کندز کندوز
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
زابل میزان
2019-01-01 2022-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل ساخت سرپناه برای مادران و اطفال در ولایت هرات مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل
2019-10-01 2021-09-30 تکمیل
موسسه زنجیر امید خانه مادران و اطفال-2020 صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
الهئة العالمية لللإغاثة والرعاية والتنمية توزیع مواد غذایی در ولایت کابل ( زکات ) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-08-17 2020-09-07 تکمیل
الهئة العالمية لللإغاثة والرعاية والتنمية اعمار مسجد نمبر ( 4 ) ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2020-10-20 2020-12-31 تکمیل
الهئة العالمية لللإغاثة والرعاية والتنمية اعمار مسجد نمبر ( 5 ) لغمان مصئونیت اجتماعی
لغمان مهتر لام
2020-10-20 2020-12-31 تکمیل
الهئة العالمية لللإغاثة والرعاية والتنمية حفر ( 6 ) حلقه چاه آب آشامیدنی ولایت ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2020-11-05 2020-12-31 تکمیل
رابطه عالم اسلام کمک های عاجل در پروان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2020-10-20 2020-11-07 تکمیل
رابطه عالم اسلام اعمار مسجد نمبر(3) در ولایت ننگرهار زیر بینا
ننگرهار جلال آباد
2020-09-10 2020-12-31 تکمیل
رابطه عالم اسلام ساختن باب خانه در ولایت لغمان مصئونیت اجتماعی
لغمان مهتر لام
2020-10-20 2020-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان کمک های اظطراری محافظت از معشیت زراعتی و بلند بردن مقاومت خانواده های آسیب پذیر در ولایت بادغیس،غور زراعت ، مالداری و آبیاری
غور چغچران
بادغیس بالامرغاب, جوند, مقر
2020-09-20 2021-05-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل بدیل معیشت برای سرپرستان اطفال کارگر خیابانی و خانواده های آسیب پذیر - WVHK مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات
2019-10-31 2021-09-30 تکمیل
سرکس سیار خورد برای اطفال جلوگیری از کووید 19 و آگاهی دهی صحت
هرات هرات
کابل کابل
2020-05-16 2020-08-16 تکمیل
سرکس سیار خورد برای اطفال پروگرام گل سنگ تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس کمک های اضطراری emergency outreach صحت
هرات هرات
2020-06-25 2020-07-25 تکمیل
موسسه مهر و امید بسته های غذایی مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
2020-09-29 2020-09-29 تکمیل
افغان حقوقی او معلوما تو موسسه توزیع قرطاسیه برای شاګردان مکاتب تعلیم و تربیه
ننگرهار کامه
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل رسیده گی به کوید 19 مصئونیت اجتماعی
هرات زنده جان, هرات
2020-04-20 2020-05-20 تکمیل
شلتر نو انترنشنل رسیدگی به کوید 19 مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-06-01 2020-06-15 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان ارتقای توانمندی و حمایت قانونی و اجتماعی زنان و دختران افغان در ولایت هرات مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-07-01 2021-06-30 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان تقویت دسترسی برابر زنان به عدالت (مرحله 3) مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
هرات هرات
2020-07-10 2021-06-30 تکمیل
بنیاد اقا خان توسعه زیر ساخت های اقتصادی در افغانستان (EIDA) زیر بینا
سمنگان ایبک
بدخشان جرم, خاش, فیض اباد, واخان
تخار بنگی, تالقان, رستاق
بغلان پل خمری
کابل کابل
2019-07-01 2022-12-31 تکمیل
موسسه خیریه چشم امید توزیع مواد عذایی غیر غذایی وحفرچاه نمیه عمیق برای ایتام بیوه زنان و مردم بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
کابل بگرام, کابل
بلخ نهر شاهی
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خبر گذاری زنان افغانستان ظرفیت سازی توان زنان خبرنگار حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-10-01 2021-09-30 تکمیل
موسسه خبر گذاری زنان افغانستان حمایت زنان در دوران کوید-19 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-20 2020-09-20 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی تهیه آب آشامیدنی، بهداشت و حفظ الصحه برای تقویت اقلیم صحت
کابل کابل
2021-04-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی تهیه آب آشامیدنی، بهداشت و حفظ الصحه برای تقویت اقلیم صحت
خوست خوست
2021-04-01 2021-12-31 تکمیل