جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
اکسفام نووب برنامھ ملی میثاق شھروندی (ولسوالی ھای-ھرات) حکومت داری خوب
هرات زنده جان, پشتون زرغون
2017-05-06 2020-05-05 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان صحتمندی (EPHS & BPHS-NGR) صحت
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان صحتمندی (HRT-BPHS) صحت
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره, گلران
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان عرضه خدمات صحی برای بیجاشده گان توسط تیم سیار صحی (MHT) صحت
ننگرهار بهسود, سرخ رود
2019-11-15 2020-06-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل بهبود کیفیت و دسترسی به خدمات صحی در ولایت هرات و بادغیس صحت
هرات ادرسکن, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, پشتون زرغون, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, گذره
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2019-01-01 2021-12-31 تکمیل
بنیاد اقا خان عرضه مجموعه خدمات صحی اساسی BPHS در ولایت بامیان - SEHATMANDI صحت
بامیان بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد, یکاولنگ
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
بنیاد اقا خان عرضه خدمات صحی BPHS & EPHS در ولایت بدخشان- SEHATMANDI صحت
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, اشکاشم, بهارک, تيشکان, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوف آب, کوهستان, یاوان, یکمگان
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
بنیاد اقا خان تقویت سیستم پاسخ دهی به کوید 19 در افغانستان صحت
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سرخ پارسا, سیاه گردی غوربند, سید خیل, شیخ علی, شینواری, چاریکار, کوه صافی
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
بامیان بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد, یکاولنگ
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, اشکاشم, بهارک, تيشکان, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوهستان, یاوان, یکمگان
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست و فرنگ, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, فرنگ وغارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
کابل کابل
2020-12-17 2023-06-30 تحت کار
بنیاد اقا خان برنامه ابتکاری نظافت٬ حفظ الصحه و تغدی - IHSAN صحت
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, فیروز نخچیر
بامیان بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد, یکاولنگ
بدخشان اشکاشم, بهارک, جرم, خواهان, دروازه بالا, دروازه پائین, زیباک, شهدا, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, کران و منجان, کوف آب, یکمگان
کابل کابل
2016-05-01 2021-01-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه ارائه خدمات صحی اساسی برای مردم محروم در ولایات هرات و بادغیس - AHF Health 1 صحت
هرات پشتون زرغون, گلران
بادغیس بالامرغاب, جوند
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت ارائه خدمات نجات دهنده زندګی برای مریضان ترضیض ، خدمات صحی اساسی، و اګاهی عامه در باره کوید -۱۹ ، برای افراد متضرر در ولایت پکتیکا صحت
پکتیکا دلا وکشامند, شرن, گمل, گیان
2020-11-01 2021-10-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل حمایت فصلی برای افراد بی بضاعت متاثر شده از کوید 19 مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-09-01 2020-10-30 تکمیل
شلتر نو انترنشنل حمایت از افراد بی بضاعت ولایت هرات مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات هرات
2020-10-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه پژوهش علمی وتوسعه جامعه کانادا خدمات صحی ۱۵ تیم سیار در ولایت کابل صحت
کابل کابل
2020-12-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه پژوهش علمی وتوسعه جامعه کانادا اشتغال زایی/کارموندنه (EZ-KAR) مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2020-10-28 2023-10-27 تحت کار
د افغانستان اینده نسلونه برنامه میثاق شهروندی زیر بینا
ننگرهار جلال آباد
2018-03-01 2021-03-01 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه بسته اساسی خدمات صحی پروژه صحت کنر صحت
کنر اسد آباد
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
محبوبه پرامیس مکتب آبدره تعلیم و تربیه
پنجشیر دره
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تعلیمی وتربیوی نهضت تعلیم وتربیه تعلیم و تربیه
سمنگان ایبک
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه بهزیستی تحرک پروژه صحتمندی صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان پروژه اضطراری مبارزه با حوادث (اضطراری)
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان, قرمقل
2020-12-02 2021-06-02 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان پروژه های اضطراری مبارزه با حوادث (اضطراری)
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان, قرمقل
2020-12-17 2021-02-17 تکمیل
محبوبه پرامیس مصارف دفتر مرکزی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
محبوبه پرامیس پرورشگاه حضرت محمد(ص) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
محبوبه پرامیس توزیع مواد غذائی به بیوه زنان و ایتام - out Reach مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان پروژه بررسی حفاظت و واکنش اضطراری مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
محبوبه پرامیس پرورشگاه پنجشیر مصئونیت اجتماعی
پنجشیر پریان
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
محبوبه پرامیس پرورشگاه تخار مصئونیت اجتماعی
تخار بهارک
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
محبوبه پرامیس پرورشگاه بدخشان مصئونیت اجتماعی
بدخشان فیض اباد
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
محبوبه پرامیس پرما کلچر زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل شکر دره
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
نی قلعه پروژه تعلیمات قبل از مکتب تعلیم و تربیه
غزنی قره باغ
2018-04-21 2020-12-31 تکمیل
نی قلعه پروژه تعلیمات قبل از مکتب تعلیم و تربیه
دایکندی شهرستان
بامیان یکاولنگ
2020-04-20 2021-12-21 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان نظارت ، ارزیابی و راپور دهی از اجرای پروژه های WFP مصئونیت اجتماعی
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره, گلران
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, پشت رود, گلستان
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2018-01-01 2020-12-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان توزیع مواد غذایی برای متاثرین کوید 19 در ولسوالی های کوت و بتی کوت ننگرهار مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار بتی کوت, کوت
2020-10-10 2021-04-09 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان COVID19 کرونا صحت
ننگرهار آچين, بتی کوت, نازیان, کوت
2020-04-01 2020-08-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان پروژه آزمایشی و آموزش کاهش خطرات حوادث برمبنای جامعه مصئونیت اجتماعی
بلخ شولگره
2018-09-01 2020-05-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان فراهم نمودن کمکهای نقدی بخاطرغذا برای مستحقین مصئونیت اجتماعی
غور دولت یار, شهرک, لعل و سرجنگل
2020-05-01 2020-10-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پروژه مشارکت سکتور صحی خصوصی و سکتور صحی عامه صحت
پکتیا جاجی, جانی خیل, دند و پتان, وزه جدران, گردیز
2017-10-15 2020-04-15 تکمیل
اکسفام نووب برنامه ملی میثاق شهروندی ( دایکندی ) حکومت داری خوب
دایکندی میرامور, نیلی, کيتی
بامیان ورث, پنجاب
کابل کابل
2017-05-06 2020-05-05 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه برنامه میثاق شهروندی زیر بینا
ننگرهار جلال آباد
2017-05-03 2020-04-30 تکمیل
خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان تقویه روند صلح از طریق رسانه ها و جامعه مدنی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-01 2020-12-15 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان کورس های طبقه اناث و مرکز خانم ها تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان, قرمقل
2020-01-01 2022-07-31 تکمیل
خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان مکنب رنا تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-03 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان صحتمندی هلمند صحت
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, کلکان, گرمسیر
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان اطلاعات زندگی را نجات می دهد کرورونا در افغانستان, مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-09-20 2021-09-20 تکمیل
مؤسسه همدستی زنان کمک های اولیه برای اسب دیدګان سیلاب مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان جبل السراج
2020-07-01 2020-07-31 تکمیل
کمک های خیریه جاپان آموزش آگاهی از خطرات مواد منفجره (EORE) در جامعه با استفاده از منابع اجتماعی (فیز1) مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, نجراب
کابل شکر دره, قره باغ, میر بچه کوت, کابل, گلدره
2020-11-02 2021-11-01 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان ارتقای دسترسی مساویانه زنان به عدالت رسمی (فاز 2) مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
هرات هرات
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان رادیو کلید مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بغلان پل خمری
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان کورس های مرکز تعلیمی تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان, قرمقل
2020-01-01 2022-06-30 تکمیل