جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه ابتکاری صنایع دستی افغانی د نجونو د ښونی او روزنې پرختیا تعلیم و تربیه
وردک چک وردک
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک حمایت از عودت کنندگان بدون اسناد افغان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کندهار کندهار
2017-03-03 2021-11-30 تحت کار
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان زمینه‌سازی برای تعدادی از روزنامه‌نگاران جهت آگاهی‌دهی و استفاده معلومات درست در مورد کوید 19 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-08-23 2021-02-15 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان زمینه‌سازی برای تعدادی از روزنامه‌نگاران جهت آگاهی‌دهی و استفاده معلومات درست در مورد کوید 19 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-09-20 2021-10-20 تحت کار
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان زمینه‌سازی برای تعدادی از روزنامه‌نگاران جهت آموزش و کسب مهارت در خبرنگای صلح مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2021-06-30 تحت کار
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان بهبود بخشیدن به حق دسترسی به اطلاعات و شفافیت مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2020-07-01 2022-06-30 تحت کار
موسسه انتخابات آزاد و دیده بان شفافیت توزیع مواد اګاهی عامه AEITI حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-10-15 2020-10-20 تکمیل
د افغان حوانان لپاره تعلیمی او صحی موسسه د سره رود ولسوالی د غوچک عالی لیسی ته د چوکیو تهیه کول تعلیم و تربیه
ننگرهار سرخ رود
2020-03-01 2020-03-29 تکمیل
د افغان حوانان لپاره تعلیمی او صحی موسسه ترمیم مکتب محمد حسن خان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
د افغان حوانان لپاره تعلیمی او صحی موسسه ترمیم مکتب غلام محمد فرهاد در احمد شاه بابا مینه تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
د افغان حوانان لپاره تعلیمی او صحی موسسه ترمیم مکتب لیسه نسوان محمد اکبر پامیر تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-02-15 2020-06-30 تکمیل
د افغان حوانان لپاره تعلیمی او صحی موسسه ترمیمات در لیسه گلخانه تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-02-25 2020-06-30 تکمیل
غذابراي گرسنگان بين المللي کورس خیاطی برای خانم های بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-03-18 2020-08-18 تکمیل
بهبود بهداشت کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان صحت
بلخ کلدار
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه شهدا کلینیک صحی فرعی چهار اسپان (2020) صحت
دایکندی شهرستان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همبستگی برای خانواده های افغان کوید ۱۹ جوزجان صحت
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2020-11-03 2021-05-02 تحت کار
همبستگی برای خانواده های افغان کوید ۱۹ سرپل صحت
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
2020-11-03 2021-05-02 تحت کار
اطفال جنگ زده تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
وردک میدانشهر
کابل قره باغ, پغمان
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انجمن نه آنلوس کورس سواد آموزی برای خانم ها تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-08-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انجمن نه آنلوس فاز دوم - خدمات ترانسپورتی خانم ها برای خانم ها (بانو بس) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-08-01 2020-12-31 تکمیل
اتحادیه کمک ادغام بیجاشدگان داخلی در ولایات شمال افغانستان مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بلخ بلخ, دهدادی, شولگره, نهر شاهی, چمتال
جوزجان شبرغان
2017-11-01 2021-10-31 تحت کار
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه پروگرام غذایی متمم صحت
پکتیا احمد آباد, جاجی, جانی خیل, دند و پتان, زرمت, سید کرم, شواک, لاجه احمد خیل, میرزکه, وزه جدران, چمکنی, گردیز
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
فیروز کوه صادرات، ایجاد شغل در سکتور جواهر سازی و فالین بافی و وصل نمودن این سکتور با مارکیت های بین االملی توسط بالا بردن ارزش اقتصادی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-31 2023-04-30 تحت کار
حفاظت اطفال افغان پرورشگاه اطفال (2020) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه انجمن نه آنلوس کورس آموزش راننده گی برای خانم ها مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انجمن نه آنلوس برنامه زنان جسور در تجارتDWB مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-10-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مطالعات ارمان شهر افغانستان افغانستان او 2: ارتقا عاملیت استراتژیک مدافعان حقوق زنان و سازندگان صلح در حوزه عمومی با در نظر داشت Covid-19 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-10-01 2021-09-30 تحت کار
موسسه انکشافی وخدماتی صحت برای همه کوید 19 صحت
بلخ کلدار
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانی خیریه تولنی موسسه د هېواد په لرې پرتو سیمو کې له پوهنې سره مرسته - درېیمه مرحله تعلیم و تربیه
غور چغچران
کاپیسا تگاب
2020-01-01 2021-12-31 تحت کار
موسسه خدمات اجتماعی زنان افغان جمیله مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه ارتقای ظرفیت های مدنی معرفت توانمند سازی مردم از طریق آموزش و پرورش سال 2020 تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-12-21 2020-12-20 تکمیل
موسسه دوستی مادران افغان کاهش امراض در دهکده های دور افتاده از مراکز صحی و آگاهی دهی در موارد بهداشتی صحت
کابل استالف, کلکان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
پروگرام های دهاتی غزنی تقویه باغ داری و حمایت از دهاقین زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل پغمان
2020-04-04 2024-05-06 تحت کار
کمک های آسایش جهانی بشردوستانه مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
سرپل سرپل
بدخشان فیض اباد, کشم
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ, مزار شریف, نهر شاهی
فراه فراه
هلمند لشکرگاه, نوزاد
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
انجمن تقویه و انکشاف افغانستان پرورشگاه پیوند نور مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
انجمن تقویه و انکشاف افغانستان پروژه حرفوی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه حمایت از تعلیم و فرهنگ Protection of movable objects from the Ghazni museums زیر بینا
غزنی غزنی
2020-07-01 2021-02-01 تکمیل
کمک های آسایش جهانی پروپشگاه الزهرا وسکینه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-09-08 2021-09-08 تحت کار
مساعدت برای قهرمانان افغان مساعدت های اضظراری مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
افغانستان آزاد ترمیم سیستم آب آشامیدنی و مبرز ها، تدویر سمینار آگاهی دهی در باره اهمیت آب پاک در جامعه و چک آب چاه در مکاتب تعلیم و تربیه
پنجشیر انابه, دره
کابل پغمان
2020-02-11 2021-06-30 تحت کار
افغانستان آزاد برنامه آمادگی کانکور برای شاگردان صنف دوازدهم در مکاتب تحت پوشش تعلیم و تربیه
پنجشیر انابه, دره
کابل پغمان
2020-06-15 2020-12-31 تکمیل
افغانستان آزاد مرکز کوپراتیف برای خانم ها زیر بینا
کابل پغمان
2020-07-15 2021-06-15 تحت کار
مؤسسه خیریه وقت مکتب وقت مکتب تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات به سویه BHCدایکندی و بامیان صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, شهرستان, کيتی
بامیان یکاولنگ
2020-08-01 2023-07-31 تحت کار
موسسه ارتقا ظرفيت و انكشافي زنان بهبود دسترسی دختران و نوجوانان به سواد و تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, چوره, گیزاب
2020-12-13 2023-12-31 تحت کار
موسسه رفاه و ترقی برای مردم افغان توزیع ۤپول نقدبرای ایتام مصئونیت اجتماعی
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, مانوگی
بدخشان دراییم
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه رفاه و ترقی برای مردم افغان توزیع گوشت قربانی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد, چپرهار
2020-07-02 2020-12-31 تکمیل
موسسه رفاه و ترقی برای مردم افغان حفر 62حلقه چاه اب اشامیدنی صحی و توزیع 29عددذخایرپلاستکی اب حفر 5 حلقه چاه عمیق همرای با 5 تخته سولر مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت, بهسود, جلال آباد, خیوه, رودات, سرخ رود, شينواری, کوت, کوز کنر
کنر اسد آباد, بر کنر, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, مانوگی
2020-07-12 2020-12-31 تکمیل
موسسه رفاه و ترقی برای مردم افغان اعمار 3باب مسجدو توزیع 210جلد قران کریم واعماریک باب مدرسه و اهدا5عدد لود سپیکر مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خیوه, سرخ رود
کنر اسد آباد, سوکی
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه رفاه و ترقی برای مردم افغان عرضه خدمات صحی صحت
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد, مانوگی
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل