جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
حمایت از زنان میدیکا افغانستان محافظت و توانمند سازی حقوقی و اجتماعی زنان و دختران افغان در کابل، هرات و مزار صحت
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
جینوا کال کاهش تاثیرات بحران کووید ۱۹ بر روند صلح در افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
کنر اسد آباد, بر کنر, خاص کنر, سوکی, نرنگ و بادیل, نورگل
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد, چهار دره, کندوز
کابل کابل
کندهار ارغنداب, خاکریز, شاه ولی کوت, معروف, میوند, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-07-15 2021-12-31 تکمیل
بی بی سی میدا اکشن بحث دموکراسی در افغانستان حکومت داری خوب
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-08-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه همکاریهای تخنیکی برای انکشاف اجتماعی افزایش دادن مداخلات HIV درمیان جمعیت های کلیدی در افغانستان. صحت
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-01-01 2021-05-31 تکمیل
اکسفام نووب حمایت اقتصادی و جتماعی برای امنیت غذایی و معیشت برای اسیب پذیر در حالت کویید -۱۹ (A-06482) مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل, هرات, کرخ, گذره
2020-07-10 2021-07-31 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین حمایت و ارایه خدمات عاجل بشری ومحافظت تعلیمی مردمانیکه از اثر منازعات مسلحانه متاثر شده اند(۱۹۰۱) مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
کندز کندوز
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
زابل میزان
2019-01-01 2022-12-31 تحت کار
ورلد ویژن انترنشنل ساخت سرپناه برای مادران و اطفال در ولایت هرات مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل
2019-10-01 2021-09-30 تکمیل
موسسه زنجیر امید خانه مادران و اطفال-2020 صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
الهئة العالمية لللإغاثة والرعاية والتنمية توزیع مواد غذایی در ولایت کابل ( زکات ) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-08-17 2020-09-07 تکمیل
الهئة العالمية لللإغاثة والرعاية والتنمية اعمار مسجد نمبر ( 4 ) ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2020-10-20 2020-12-31 تکمیل
الهئة العالمية لللإغاثة والرعاية والتنمية اعمار مسجد نمبر ( 5 ) لغمان مصئونیت اجتماعی
لغمان مهتر لام
2020-10-20 2020-12-31 تکمیل
الهئة العالمية لللإغاثة والرعاية والتنمية حفر ( 6 ) حلقه چاه آب آشامیدنی ولایت ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2020-11-05 2020-12-31 تکمیل
رابطه عالم اسلام کمک های عاجل در پروان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2020-10-20 2020-11-07 تکمیل
رابطه عالم اسلام اعمار مسجد نمبر(3) در ولایت ننگرهار زیر بینا
ننگرهار جلال آباد
2020-09-10 2020-12-31 تکمیل
رابطه عالم اسلام ساختن باب خانه در ولایت لغمان مصئونیت اجتماعی
لغمان مهتر لام
2020-10-20 2020-12-31 تکمیل
شبکه صحت عامه مدیترانه شرقی پروگرام تریننگ ماستر برای جلوگیری از امراض ایپیدیمولوژی صحت
کابل کابل
2019-01-01 2022-12-31 تحت کار
شبکه صحت عامه مدیترانه شرقی بهبود بخشدن به کارکرد و فعالیت های واکسین روتین صحت
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
ارزگان ترين کوت
غور چغچران
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
سرپل سرپل
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
نورستان پارون
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان پل خمری
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
جوزجان شبرغان
2017-08-01 2021-07-01 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان کمک های اظطراری محافظت از معشیت زراعتی و بلند بردن مقاومت خانواده های آسیب پذیر در ولایت بادغیس،غور زراعت ، مالداری و آبیاری
غور چغچران
بادغیس بالامرغاب, جوند, مقر
2020-09-20 2021-05-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل بدیل معیشت برای سرپرستان اطفال کارگر خیابانی و خانواده های آسیب پذیر - WVHK مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات
2019-10-31 2021-09-30 تکمیل
مؤسسه ملی افغانها برای آموزش کلان سالان حمایت از دیدگاه آینده بادسترسی به آموزش و ادغام در نظام آموزش و پرورش تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
سرکس سیار خورد برای اطفال جلوگیری از کووید 19 و آگاهی دهی صحت
هرات هرات
کابل کابل
2020-05-16 2020-08-16 تکمیل
سرکس سیار خورد برای اطفال پروگرام گل سنگ تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس کمک های اضطراری emergency outreach صحت
هرات هرات
2020-06-25 2020-07-25 تکمیل
موسسه مهر و امید بسته های غذایی مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
2020-09-29 2020-09-29 تکمیل
افغان حقوقی او معلوما تو موسسه توزیع قرطاسیه برای شاګردان مکاتب تعلیم و تربیه
ننگرهار کامه
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل رسیده گی به کوید 19 مصئونیت اجتماعی
هرات زنده جان, هرات
2020-04-20 2020-05-20 تکمیل
شلتر نو انترنشنل رسیدگی به کوید 19 مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-06-01 2020-06-15 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان ارتقای توانمندی و حمایت قانونی و اجتماعی زنان و دختران افغان در ولایت هرات مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-07-01 2021-06-30 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان تقویت دسترسی برابر زنان به عدالت (مرحله 3) مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
هرات هرات
2020-07-10 2021-06-30 تکمیل
بنیاد اقا خان توسعه زیر ساخت های اقتصادی در افغانستان (EIDA) زیر بینا
سمنگان ایبک
بدخشان جرم, خاش, فیض اباد, واخان
تخار بنگی, تالقان, رستاق
بغلان پل خمری
کابل کابل
2019-07-01 2022-12-31 تحت کار
موسسه خیریه چشم امید توزیع مواد عذایی غیر غذایی وحفرچاه نمیه عمیق برای ایتام بیوه زنان و مردم بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
کابل بگرام, کابل
بلخ نهر شاهی
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خبر گذاری زنان افغانستان ظرفیت سازی توان زنان خبرنگار حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-10-01 2021-09-30 تکمیل
موسسه خبر گذاری زنان افغانستان حمایت زنان در دوران کوید-19 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-20 2020-09-20 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی تهیه آب آشامیدنی، بهداشت و حفظ الصحه برای تقویت اقلیم صحت
کابل کابل
2021-04-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی تهیه آب آشامیدنی، بهداشت و حفظ الصحه برای تقویت اقلیم صحت
خوست خوست
2021-04-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی کمک به فامیل های بی بضاعت زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل
2019-08-05 2021-06-30 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی ایمرجنسی واش صحت
کندهار میوند
2020-03-01 2020-09-30 تکمیل
ودان افغانستان تعلیم و تربیه در حالت اظطرار (ٍEiE) تعلیم و تربیه
جوزجان آقچه, شبرغان, فیض آباد
2020-01-06 2020-12-31 تکمیل
سرکس سیار خورد برای اطفال آموختن – اقدام کردن – تاثیر گذاری: اقلیم و محیط زیست در کابل مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2019-12-15 2021-06-30 تکمیل
سرکس سیار خورد برای اطفال رشد ظرفیت سازی جوانان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-02-01 2021-01-31 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی پاسخ اضطراری چند سکتوری کووید-19 در ولایت هلمند و دایکندی افغانستان. صحت
دایکندی اشترلی, شهرستان, نیلی
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خبر گذاری زنان افغانستان خانه صلح حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-11-01 2020-03-31 تکمیل
تلاش برای تفاهم صلح گام به گام مصئونیت اجتماعی
بغلان پل خمری
کابل کابل
2018-09-27 2020-12-31 تکمیل
وارچایلدبریتانیا تقویت حاکمیت قانون در افغانستان برای بهبود دسترسی زنان و دختران به عدالت مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-12-01 2023-11-30 تحت کار
بنیاد اقا خان School 2030 تعلیم و تربیه
بامیان بامیان, شبر, پنجاب
بدخشان اشکاشم, شیغنان
بغلان بغلان جدید, پل خمری
کابل کابل
2020-01-01 2021-12-31 تکمیل
تحفظ حیات وحش افغانستان حفاظت پلنگ برفی و اکوسیستمهای کلیدی آن در افغانستان مصئونیت اجتماعی
بدخشان واخان
کابل کابل
2018-07-01 2022-06-30 تحت کار
موسسه رسانه سلام افغانستان Migration Management and the Role of Media in Afghanistan پروژه مدیریت مهاجرت و نقش رسانه در افغانستان حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-08-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه تحقیقات و انکشاف حقوقی افغانستان تحکیم روند تطبیق قانون اجراآت اداری افغانستان حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-06-01 2022-05-31 تحت کار
موسسه تدابیر مطمن برای باز توانی واسکان ارتقای ظرفیت برای کارمندان مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
افغان تعلیمی او خیریه موسسه پروژه حفاري چاه های آب آشامیدنی معه نصب سولر مصئونیت اجتماعی
پکتیکا اورگون
فراه فراه, پشت رود
زابل قلات
2020-09-29 2021-08-30 تکمیل