جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
کمیته ناروی برای افغانستان Time-critical Emergency Agriculture زراعت در حالت اضطرار زراعت ، مالداری و آبیاری
غزنی قره باغ, مقر
بدخشان فیض اباد, يفتل سفلى
2020-10-10 2021-04-10 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان خدمات صحی اولیه توسط تیم های سیار صحی(MHT) صحت
هلمند سنگین قلعه, موسی قلعه, ناد علی, نوزاد, واشیر, گرمسیر
2020-06-15 2021-03-15 تکمیل
کمیته بین المللی نجات GXA78 کمک های نقدی برای افراد آسیب دیده در لوگر و پکتیا مصئونیت اجتماعی
پکتیا گردیز
لوگر پل علم
2020-10-25 2021-03-24 تکمیل
د کندهاردمهاجرینوموسسه مؤسمي مرستو پروژه-ژمني مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان آشیانه های صحی، تیم های سیار ، نقطه صفری بندر طورخم، تمویل معنیت جوانان و پاسخدهی بشری ( Increasing Access to RMNCAH, HA and Youth Services) صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زاول, زیرکوه, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, کوه زور, گذره, گلران
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بخوانید تا افغانستان را رهبری کنید کمک و مساعدت مواد خوراکی برای کارگران شفاخانه رابعه بلخی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-10 2020-11-25 تکمیل
ولت هنگر هیلفه مساعدت نقدی برای خانواده های فقیر و آسیب پذیر در ولایت ننگرهار که برای دسترسی به غذا وابسته به کار روزمزد می باشند مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, دره نور, مومند دره, کامه
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه حقوقی و مشورتی نوین حمایت از تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
بلخ دهدادی
2020-05-03 2020-05-06 تکمیل
موسسه حقوقی و مشورتی نوین برنامه آموزشی و حرفوی مصئونیت اجتماعی
بلخ دهدادی
2020-09-01 2020-12-31 تکمیل
اکتید کمک زمستانی برای جمعیت های آسیب پذیر در ولایات بدخشان و غور مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
بدخشان بهارک, جرم, فیض اباد
2020-11-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط نقشه برداری از مدارس افغانستان تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
کابل کابل
2020-07-01 2021-06-30 تکمیل
فیروز کوه ﭘروژه ﺣﻣﺎﯾت از ﻓرھﻧﮓ – ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﻣﯾراث ﻓرھﻧﮕﯽ ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2016-12-16 2020-03-31 تکمیل
خدمات اجتماعی جهان درآسیا پروژه کمک برای آسیب دیده ګان خشک سالی مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2019-06-08 2020-05-31 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان حمایت های فصلی/کمک های نقدی (زمستانی) مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور چغچران
2020-11-01 2021-03-31 تکمیل
مرکزرهنمائی همکاری برای متشبثین بین المللی بلند بردن ظرفیت نھاد ها و دسترسی به معلو مات حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-04-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه خیریه کودکان افغانستان برنامه توزیع تلویزیون برای 265 خانواده نیازمند تحت پوشش مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-11-15 2020-11-21 تکمیل
موسسه خیریه کودکان افغانستان برنامه قالین بافی برای توانمندسازی خانواده های نیازمند مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-11-15 2021-02-15 تکمیل
معاونت دنمارک برای احیای مجدد آموزش حرفوی کمک های بشری برای مردم اسیب پذیر از حوادث طبعی مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, کوه بند
2020-10-15 2021-02-14 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط پروگرام محیط زیست و منابع طبیعی زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انکشاف و توانائی عرضه خدمات بازتوانی برای قربانیان ماین و دیگر افراد دارای معلولیت. صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
2020-09-01 2024-08-31 تحت کار
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان برنامه کورسهای تقویتی (SESP) تعلیم و تربیه
پروان بگرام, چاریکار
ننگرهار بهسود, جلال آباد
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر شیگل و شلتان
بدخشان اشکاشم, زیباک, واخان
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
کابل استالف, شکر دره, پغمان
2019-03-01 2020-10-31 تکمیل
موسسه هماهنگی معاونت مردم برای مردم تهیه تجهیزات تعلیمی تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-06-04 2020-06-06 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان عرضه کمک های عاجل طبی اولیه ازطریق ایجاد مراکز مراقبت های اولیه طبی درولسوالی های آسیب دیده از جنگ در ولسوالی های هرات صحت
هرات شیندند, پشتون زرغون, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, گلران
2020-10-15 2021-10-14 تکمیل
موسسه اثر حمایت از سکتور معارف تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-10-04 2020-10-06 تکمیل
موسسه حقوقی مدبران افغان تدویر کورس آرایشگری برای اساتید آریشگاه مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-11-06 2020-11-12 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط توانمندسازی و اشتراک جامعه در ساحات سرحدی افغانستان و پاکستان مصئونیت اجتماعی
خوست گربز
کابل کابل
2020-01-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه نمایشات گروهی ازاد کمک یک پایه لودسپیکر باشمایم تیلتر ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط پروژه تنظیم علفچرها زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2018-06-01 2022-05-31 تکمیل
موسسه آزادی ، برابری و. برادری افغانستان تقویت خانم ها توسط سواد اموزی حرفوی خیاطی و گلدوزی و مشوره های روانی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-10-01 2021-09-30 تکمیل
دافغانستان دسحو داسو دگلوی او خدمتونو موسسه توزیع پول نقد برای متضررین فصلی 2021 مبارزه با حوادث (اضطراری)
فراه فراه
2020-11-01 2021-03-30 تکمیل
دافغانستان دسحو داسو دگلوی او خدمتونو موسسه SSUP-2 مبارزه با حوادث (اضطراری)
فراه فراه
2020-05-01 2020-05-30 تکمیل
موسسه کمک های بشری کمک نقدي به خانواده هایی بیچاره و متاثرشده ازقرنطین مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
د بشری قواوو انکشافی اداره ّځنګل سازی او د بی بضاعتو ښځینو پیاوړتیا زراعت ، مالداری و آبیاری
هلمند لشکرگاه
2020-11-01 2021-04-30 تکمیل
موسسه خیریه سعادت هرات تعلیمی و تحصیلی و درمانی تعلیم و تربیه
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانی معیوبینو لپاره بایسکل چلولو او بیارغونی تفریحی موسسه ابرار ادغام مجدد اقتصادی قربانیان جنگ و مردم متاثر شده ازسایر خشونت ها دیگر در ولسوالی بکوا ولایت فراه مصئونیت اجتماعی
فراه بکواه
2020-11-01 2021-05-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز کمک های زمستانی کابل و پروان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
کابل کابل
2020-12-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مهیوانیمل پروگرام واکسیناسیون علیه مرض سگ دیوانه زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بخوانید تا افغانستان را رهبری کنید کمک و مساعدت برای خانواده های نیازمند و بی بضاعت ولایت پروان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2020-11-20 2020-12-10 تکمیل
موسسه بخوانید تا افغانستان را رهبری کنید کمک و مساعدت با اطفال روی جاده مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-20 2020-12-30 تکمیل
نریوال مسلم هندز توزیع و غرس نهالهای درخت میوه ولایت کنر زراعت ، مالداری و آبیاری
کنر اسد آباد
2020-11-25 2020-12-25 تکمیل
موسسه خیریه فرهنگی اجتماعی منجی موعود توزیع تعداد 6615 بسته موادغذایی برای فامیل های غریب و فقرا در ماه مبارک رمضان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
سرپل سرپل
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان پل خمری
نیمروز اصل چخانسور
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2020-04-25 2020-05-23 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل توانمندسازی زنان از طریق آموزش مهارت های لازم بخاطر حمایت اقتصادی و استقلال فردی - ADH WE مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, گذره
2019-12-01 2020-10-31 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت جلو گیری از خشونت های خانواده گی و مسایل مربوط به جندر تعلیم و تربیه
فاریاب شرین تگاب
سمنگان فیروز نخچیر
کندز کندوز
بغلان بغلان جدید
کابل سروبی, کابل
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت صحت ، اب ، نظافت و حفظ الصحه صحت
ننگرهار آچين
2020-02-01 2020-07-31 تکمیل
باکتریان کلینیک حمایه طفل مادر (MCH) صحت
پنجشیر بازارک
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت صحت ، اب ، نظافت و حفظ الصحه صحت
پکتیکا برمل
2020-02-16 2020-08-15 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه رسیدگی به نیازمندی های فوری متضررین GBV ( زنان و دختران) در معرض خطر در مناطق اسیب پذیر در ولایات های قندهار ، ارزگان ، زابل ، سرپل و تخار و نجات اونها از طریق ارائه خدمات چند بخشی GBV . صحت
ارزگان ارزگان خاص, چنارتو
سرپل سرپل, صیاد
تخار تالقان, فرخار
کابل کابل
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک
زابل شاه جوی, قلات
2020-12-01 2020-12-31 تکمیل
قریه صلح برای پیشرفت افغانستان توزیع مواد غذایی - برنج سویا مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف, نهر شاهی
2020-11-21 2021-01-21 تکمیل
موسسه صحت موثر قابل دسترس دوامدار وتداوی در کشور ٍارزیابی نهایی پروژه تطبیق شده کرونا در ولایت فاریاب افغانستان صحت
فاریاب میمنه, پشتون کوت
2020-11-10 2020-12-31 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت اګاهی عامه در بار ه کووید -۱۹ و خدمات اب ، نظافت و حفظ الصحه صحت
ننگرهار خوگیانی, لعل پور, مومند دره, گوشته
بلخ دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی
2020-07-27 2021-01-26 تکمیل