جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
دتولنی تعلیمی ظرفیت لورونی خیرنی مشاورتی او روغتیایی موسسه په لغمان ولایت او جلال آباد ښار کې د COVID-19 په اړه د پوهاوي د کچې لوړولو کمپاین صحت
ننگرهار جلال آباد
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
2020-08-01 2020-10-31 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی پشتیبانی Polio برای ارائه خدمات معمول EPI صحت
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-01-19 2020-12-31 تکمیل
د بشری قواوو انکشافی اداره آحیا و اعمار ساختار های آبیاری و نهال شانی در ولسوالی کلکان ولایت کابل زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کلکان
2020-08-01 2021-01-31 تکمیل
گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر افزایش آگاهی درباره COVID-19 و خشونت علیه جنسیت ، تقویت توانمندی زنان و تقویت روابط بین جوامع و دولت محلی در جریان بحران COVID-19 و بعد از آن در ولایت هلمند. صحت
هلمند لشکرگاه
2020-08-01 2020-10-31 تکمیل
موسسه جامعه مدني و حقوق بشر حمایت از پلورالیسیم دینی و احترام به آزادی ادیان در جنوب آسیا مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-08-01 2020-10-31 تکمیل
موسسه ارتقآ صحت وانکشاف جامعه TSFP صحت
فاریاب غورماچ
پکتیکا شرن
پکتیا گردیز
ننگرهار بتی کوت
لغمان مهتر لام
وردک میدانشهر
تخار تالقان
کاپیسا محمودراقی
هلمند لشکرگاه
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
ریلیف انتر نشنل پاسخ سریع صحت
پکتیکا شرن
پکتیا گردیز
لوگر پل علم
نیمروز زرنچ
کاپیسا نجراب
کابل کابل
فراه فراه
2020-06-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه خیریه جام غور کمک به نمایشگاه صنایع دستی زنان غور، نقاشی های روی دیوار به هدف مبارزه با کرونا، کمک به شفاخانه کوید 19 غور و توزیع دستکش و ماسک برای افراد بی بضاعت. صحت
غور چغچران
2019-12-01 2020-05-11 تکمیل
رت جرمنی فراهم کردن امکان دسترسی به یادگیری فراگیر و محافظ برای کودکان آسیب دیده در ولایت بلخ در افغانستان. تعلیم و تربیه
بلخ شولگره, نهر شاهی
2019-08-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه آموزشی وبشری افغانستان ایجاد شغل برای 50 خانم بیوه وبی سرپرست در ولایت هرات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2019-01-01 2021-12-01 تحت کار
موسسه خدمات اجتماعی وصحی رسا توزیع دارو مولتی ویتامین برای خانوادهای فقیر در هرات صحت
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-01 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت جلو گیری از خشونت های خانواده گی و مسایل مربوط به جندر تعلیم و تربیه
فاریاب شرین تگاب
سمنگان فیروز نخچیر
کندز کندوز
بغلان بغلان جدید
کابل سروبی, کابل
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بلند بردن ظرفیت ها واستعداد زنان افغان د سولی په راوستلو کی د ښځو اهمیت مصئونیت اجتماعی
ننگرهار سرخ رود
2020-08-01 2020-09-30 تکمیل
انکشافی و خیریه اریوب توزیع مواد غذایی و پول نقد برای مردم نیاز مند مصئونیت اجتماعی
پکتیا جاجی
2020-04-01 2020-05-30 تکمیل
کمیته المان برای اطفال افغانستان تعلیم و تربیه برای شاگردان تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی پروژه پولی کلینک ام دی سی صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته بدیل معیشت زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام, سالنگ, چاریکار, کوه صافی
بامیان بامیان, سیغان, شبر, پنجاب, یکاولنگ
وردک حصه اول بیهسود, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ
کاپیسا تگاب
پنجشیر انابه, رخه, شتل
کابل سروبی
2017-12-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه خیریه خراسان افغان پروژه فرخنده تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
فاریاب میمنه
کندز کندوز
کابل کابل
2019-03-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان پاسخگویی عاجل صحی در مناطق دور دست ولایت کندهار مرحله چهارم صحت
کندهار اسپین بولدک
2019-11-01 2020-06-30 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت صحت ، اب ، نظافت و حفظ الصحه صحت
ننگرهار آچين
2020-02-01 2020-07-31 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت صحت ، اب ، نظافت و حفظ الصحه صحت
پکتیکا برمل
2020-02-16 2020-08-15 تکمیل
علوم اداری برای صحت امحای توبرکلوز Challenge TB صحت
غزنی غزنی
پکتیکا اورگون
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2015-01-01 2020-01-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی به حد اقل رسانیدن تاثیرات احتمالي کووید-۱۹ در معیشت زراعتي خانواده هاي آسیب پذیر و غیر مصئون غذائي توسط اقدامات پیش بیني شده در افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات ادرسکن, زاول
2020-07-15 2020-11-30 تکمیل
دفتر آقا خان برای اسکان توزیع مواد غذایی برای اشخاص نیازمند مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان خواهان, دروازه بالا, دروازه پائین, شکي, شیغنان, واخان, وردوج, کران و منجان, کوف آب, یکمگان
2020-08-01 2020-10-31 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت صحت صحت
پکتیکا اورگون, جانی خیل, گمل
کنر اسد آباد, ناری, نورگل, چپه دره
نورستان دوآب
2020-04-15 2021-04-15 تحت کار
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی پشتیبانی عمومی برنامه ای و اداری (DF 20-21) تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, منگچک, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-06-01 2021-05-31 تحت کار
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان فراهم سازی حمایت های ترویج حفظ الصحه, امرار معیشت و تعلیم و تربیه برای فامیل های متآثر و در معرض بیماری کوید 19 در ولایت های غور و ارزگان مصئونیت اجتماعی
ارزگان ارزگان خاص, دهراود
غور شهرک, لعل و سرجنگل
2020-08-01 2020-09-30 تکمیل
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی چاپ و نشر دو کتاب داستان در باره آثار تاریخی موزیم ملی افغانستان (UOC) تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, منگچک, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-04-06 2020-12-31 تکمیل
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی تهیه 30,000 جلد کتاب برای کودکان افغانستان تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, منگچک, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-06-01 2021-05-31 تحت کار
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان تطبیق پروژه توبرکلوز 2020 صحت
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان بهارک
تخار تالقان
بغلان پل خمری
کابل کابل
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط میکا نیزم افغانستان برای صلح همه شمول/د ټول شموله سولی لپاره د افغانستان میکانیزم مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2020-03-16 2020-12-16 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و دموكراسي زمینه سازی حمایت و دادخواهی برای دسترسی به عدالت حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-01-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و دموكراسي نظارت بر صلح و امنیت زنان در افغانستان و در یافت راه برای شمولیت زنان در بروسه های صلح مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام
دایکندی شهرستان
ارزگان ارزگان خاص
فاریاب اندخوی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
هلمند مارجه
کندهار کندهار
2015-07-01 2020-12-31 تکمیل
سرف افغانستان پروژه باز توانایی معلولین زون مرکز تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
کابل استالف, شکر دره, فرزه, قره باغ, پغمان, کابل, کلکان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د ابتدائی تعلیماتو او حرفوی زده کرو موسسه د ټولنی حفاظتي تدابیر مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, خیوه, سرخ رود, کامه
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس قربانی افغانستان 2020 مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
پکتیا گردیز
بدخشان فیض اباد
هرات هرات
کندهار کندهار
2020-07-31 2020-08-03 تکمیل
نریوال مسلم هندز قربانی ۲۰۲۰ مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-07-15 2020-08-15 تکمیل
سرف افغانستان پروژه انکشاف اجتماعی زون مرکزی زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل شکر دره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
دنننی افغانستان دیوالی او مرستو موسسه آگاهی دهی در مورد وقایه از ویروس کرونا را در ولسوالی های مورد هدف ولایات نورستان و خوست به زنان و کودکان آسیب پذیر مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
نورستان نورگرام, وامه, پارون
2020-08-01 2020-10-30 تکمیل
انکشافی افغان AD332-20-NCA-111 | اعمارصلح برای همبستگی اجتماعی - Peacebuilding for Social Cohesion مصئونیت اجتماعی
دایکندی سنگتخت, کيتی
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
انکشافی افغان AD333-20-NCA-112 | اعمارصلح برای همبستگی اجتماعی - Peacebuilding for Social Cohesion مصئونیت اجتماعی
خوست خوست, مندوزی
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بلند بردن ظرفیت ها واستعداد زنان افغان جلوګری از عروسی اطفال مصئونیت اجتماعی
لغمان دولت شاه, علی شینگ, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, اوته پور, خاص کنر, سرکانو, شیگل و شلتان, مرور, نرنگ و بادیل, نورگل
نورستان نورگرام, وامه, پارون
2019-10-15 2020-07-21 تکمیل
انکشافی افغان AD334-20-NCA-113 | اشتغال دوامدار توسط آموزش های برنامه حرفوی - Sustainable Employment through Vocational Training Program مصئونیت اجتماعی
خوست خوست, مندوزی
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
انکشافی افغان AD335-20-NCA-114 | اشتغال پایدار و نفع از طریق آموزش مهارتهای حرفوی، زنجیره ارزش و انکشاف تشبث - SEPTVSTVCED مصئونیت اجتماعی
دایکندی سنگتخت, کيتی
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
دی جوهانیتر کمک های عاجل زمستانی برای مردم آسیب پذیر متضرر از جنگ که در محلات غیر رسمی کابل زندگی می نمایند مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2019-12-01 2020-07-29 تکمیل
خیریه نور افغان - استرالیا توزیع مواد غذایی ُ, غیر غذایی ,حفر چاه نمیه عمیق مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
دی جوهانیتر خدمات مراقبت های صحی برای بیجا شده گان داخلی و اهالی بومی در ۷ قصبه در همسایگی با مزرعه سبز در ناحیه ۹ کابل صحت
کابل کابل
2019-06-15 2020-07-29 تکمیل
مؤسسه خیریه وقت مکتب وقت مکتب تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه خیریه و خدمات اجتماعی بینوایان پروژه خیاطی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-30 تکمیل
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی مصارف اداری موسسه (شش ماه اول 2020) تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, منگچک, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل