جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه رفاه و ترقی برای مردم افغان توزیع 380 عدد مرغ های تخمی همرای موادخوارکه مرغ و لوازم نگاهداشت مرغ و توزیع 2100قرص نان خشک مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان اعمار تعمیر ۱۶ صنفی لیسه ایبک نمبر ۲ تعلیم و تربیه
سمنگان ایبک
2018-07-01 2020-02-28 تکمیل
کمک های بشری و انکشافی برای افغانستان تربیه قابله های جامعه صحت
زابل قلات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های بشری و انکشافی برای افغانستان اګاهی عامه در مورد واکسین صحت
غور چغچران
فراه فراه
2020-01-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه هماهنگی کمکهای بشری فراهم نمودن کمکهای بشری و نهال شانی کنار دریای کنر(بهبود معیشت اهالی) زراعت ، مالداری و آبیاری
کنر نورگل
2019-01-01 2020-12-15 تکمیل
موسسه ارتقآ صحت وانکشاف جامعه تربیه نمودن ۲۴ قابله از ۷ ولایت کشور صحت
کابل کابل
2020-10-01 2022-11-30 تکمیل
شلتر فار لایف Unconditional seasonal support-CBT/ کمک های فصلی غیر مشروت مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو, تيشکان, تگاب, خاش, دراییم, راغستان, شهر بزرگ, يفتل سفلى, کوهستان, یاوان
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, حضر سموچ, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان
2020-03-01 2020-10-31 تکمیل
موسسه رسانه سلام افغانستان برنامه های رادیوی اگاهی عامه حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
صحی بین المللی کانادا تحقیق در مورد مریضان سایبری صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
جینوا کال کاهش درد و رنج انسان: ایجاد فضایی برای گفتگوهای بشردوستانه در مناطق آسیب دیده از هند و اقیانوس آرام تعلیم و تربیه
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
کندز کندوز
کابل کابل
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
2019-02-26 2020-12-31 تکمیل
موسسه انكشافي واموزشي براي زنان ابتکار جهت ترویج بند دوم قطعه نامه 1325 سازمان ملل متحد مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف, نهر شاهی
2020-07-01 2020-09-30 تکمیل
همکاری های جهانی ه کمک های اضطراری برای بیجاشده گان مصئونیت اجتماعی
بغلان پل خمری
2019-01-12 2020-02-29 تکمیل
موسسه خیریه آینده درخشان کمک به یتیمان تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
کابل کابل
2020-09-12 2020-10-07 تکمیل
موسسه توانبخشی و عرضه خدمات اجتماعی اینده کمک غذایی برای 20 فامیل نیازمند در کابل. مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه کمک های صحی برای افغانها کمک های صحی برای افغانها صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
مؤسسه خیریه سید الشهدأ افغانستان کمک مستمری شامل مواد غذای . البسه کرم . توزیع ذغال. فیس مکتب . تهیه جهزیه برای افراد نیازمند برای خانوادهای تحت پوشش موسسه و خارج از تحت پوشش مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
2020-10-01 2021-10-01 تکمیل
مؤسسه فرشته نجات پرورشگاه فرشته نجات مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه جمعیت متاثر شده از کووید 19 مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار جلال آباد
2020-10-01 2020-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه مساعدت نقدی - Cash Assistance Project - WFP مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-09-01 2020-11-30 تکمیل
جینوا کال پاسخ محافظت و آموزش در برابر درگیری های مسلحانه و جابجایی در افغانستان مصئونیت اجتماعی
کندهار پنجوایی, کندهار
2019-04-01 2020-02-28 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان ایجاد چشم انداز اقتصادی آینده برای ادغام مجدد عودت کنندگان در ولایات هرات و بامیان از طریق زنجیره ارزش مرغداری زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان 1یکاولنگ, بامیان
هرات انجیل, هرات, کرخ
2019-01-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه صحی و انکشافی جامعه صحت مندی صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
2019-01-01 2021-01-06 تکمیل
موسسه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان بر نامه حمایت غذایی جهان از توسعه بشر دوستانه در افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2020-04-06 2021-07-31 تکمیل
داکار تهیه و انبار کردن لوازم اصلی برای پاسخ به نیاز های حفظ الصحه و تعلیمات نظافت مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
جوزجان شبرغان
2020-10-01 2021-09-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان کمک های فصلی نقدی و مواد غذایی مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2020-10-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان محافظت از اطفال در بحران کوید 19 مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات, کهسان, گذره
2020-06-06 2020-10-04 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی توزیع بسته های مواد غذایی برای متضررین سیلاب پروان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2020-10-15 2020-10-19 تکمیل
دافغانستان بین المللی حقوقی بنیاد مساعدت های حقوقی 4 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان پروژه کمک های فصلی بلا مشروط مصئونیت اجتماعی
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, قادس, قلعه نو, مقر
2020-03-01 2020-05-31 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه برنامه تغذیه شاگردان مکتب 2 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت, کوت
2020-10-01 2021-05-31 تکمیل
انجمن جوانان برای بازسازی افغانستان تعلیم و تربیه برای شاگردان تعلیم و تربیه
ننگرهار کامه
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان کمک های مواد غذایی غیر مشروط مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور تيوره, دولت یار, ساغر, شهرک, چغچران
2020-09-01 2020-11-30 تکمیل
دی جوهانیتر خدمات عاجل مراقبت های اولیه صحی و پاسخ به مرض کرونا (کوید19) برای بیجا شدگان خارجی در ولایت خوست صحت
خوست تنی, خوست, سپیره, گربز
2020-10-15 2021-10-14 تکمیل
موسسه انکشافی و تحقیقا تی برای افغانها مراکز آموزشی لنکن فاز۴ تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
نیمروز زرنچ
کاپیسا حصه اول کوهستان
پنجشیر رخه
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2020-10-01 2023-09-30 تکمیل
دانشگاه امریکائی افغانستان تحصیلات عالی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کنسرن کمک زمستانی، غذا و همکاری های محافظتی برای آسیب دیده های آنی در ولایت بدخشان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان جرم, راغستان, شهر بزرگ, وردوج, کوهستان, یاوان
2020-10-11 2021-04-10 تکمیل
اسیادتولنی پرمختیائی موسسه تهیه اجناس و خدمات برای تریننگ کارمندان ریاست ثبت ساحات غیر رسمی شهری وزارت شهرسازی و اراضی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-10-12 2021-01-10 تکمیل
شلتر فار لایف ٌکمک های زمستانی (winterization project) زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان ارگو, دراییم, يفتل سفلى, کشم
2020-10-01 2021-01-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته شفاخانه بروک 2020-2021 زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان شینواری
ننگرهار سرخ رود, کامه, کوز کنر, گوشته
سمنگان دره صوف بالا
بامیان 1یکاولنگ, بامیان
بدخشان ارگو, بهارک, فیض اباد, کشم
تخار تالقان, نمک آب, کلفگان
کابل استالف, شکر دره, فرزه, کلکان
بلخ خلم, دهدادی, شولگره, مرمل, نهر شاهی, چار کنت
2020-04-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران ( اطلاع رسانی حوادث امنیتی و شبکه سازی میان مدافعین حقوق بشر)Early Warning System and Networking of HRDs and WHRDs مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران (کمک های مالی برای مدافعین حقوق زنان)Fiscal Support to WHRD مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-05-20 2020-08-30 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران (مساعدت برای اسکان مجدد مدافعین حقوق بشر)HRD Relocation Assistance مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-03-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران (حمایت از قربانیان حادثه انفجار در صالون عروسی در غرب کابل)Kabul Wedding Victim Support مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-28 2020-03-30 تکمیل
موسسه خیریه برای خانمها و اطفال افغان حمایت از اطفال بی بضاعت و یتیم تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-05-02 2020-05-04 تکمیل
انجمن رهنمای خانواده (Japan Trust Fund (JTF صندوق حمایت جاپان صحت
کابل کابل
2020-01-01 2021-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل توزیع پول نقد برای افراد متأثر شده از ویروس کوید19 در نواحی شهر هرات - Unconditional cash-for-food assistance to people affected by COVID19 in Herat City مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-10-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه حرکت به سوی مصونیت مبارزه علیه فساد اداری حکومت داری خوب
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خیوه, دره نور, کامه
2020-10-01 2020-12-05 تکمیل
موسسه ماین پاکی برای افغانستان پروژه ماین پاکی بغلان- کندهار مبارزه با حوادث (اضطراری)
نورستان نورگرام
بغلان خنجان
کندهار ارغستان, اسپین بولدک
2020-06-15 2021-06-15 تکمیل
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان برنامه سواد آموزی و حرفه (LVP) تعلیم و تربیه
پروان سالنگ, چاریکار
ننگرهار بتی کوت, جلال آباد
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اوته پور
بدخشان اشکاشم, زیباک, واخان
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان
کابل استالف, بگرامی, شکر دره, قره باغ, پغمان
2019-03-01 2020-10-31 تکمیل
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان حمایت مکتب سیار کوچی ها (NMS) تعلیم و تربیه
ننگرهار بتی کوت
2019-03-01 2020-09-30 تکمیل