جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
شلتر نو انترنشنل کمک های زمستانی Chalou مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه رسانه سلام افغانستان َAccountability initiative ensuring inclusive futures WHH/ ابتکارات پاسخگویی افغانستان – اطمینان از آینده فراگیر حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-06-01 2021-11-30 تکمیل
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف آشیانه های صحی صحت
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف پایان, روی دو آب
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف تقویت و اندازه گیری وقایه مالاریا و مدیریت وقایع به منظور بهبود وضعیت صحی در افغانستان صحت
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه اکبر هماهنگی موسسات غیر دولتی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-11-01 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان انتقال پول نقد به مستفدین مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ
2020-10-01 2020-11-30 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال جوابګویی همه جانبه در برابر مرض کوید ۱۹ که به شکل مستقیم و غیر مستقیم مردم را متاثر ساخته اند مبارزه با حوادث (اضطراری)
فاریاب میمنه
2020-08-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه حرفوی و مالداری زنان افغان ظرفیت سازی زنان مصئونیت اجتماعی
بدخشان دراییم
2020-10-04 2020-11-04 تکمیل
موسسه خیریه نور دو محراب مسجد زیر بینا
ننگرهار بهسود, جلال آباد
2020-01-04 2020-08-31 تکمیل
موسسه همکاری های خلاق برای فرهنگ و توسعه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از طریق آگاهی دهی خلاق صحت
سمنگان ایبک
بلخ مزار شریف
2020-07-09 2020-11-11 تکمیل
کورسهای مدیریت اداره صحت عامه و ریسرج افغانستان توبرکلوز (TB) صحت
کندهار اسپین بولدک, ژيری, کندهار
2019-03-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف بسته اخدمات صحی اساسی - صحتمندی نورستان صحت
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
کابل کابل
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه رفاه و ترقی برای مردم افغان توزیع 380 عدد مرغ های تخمی همرای موادخوارکه مرغ و لوازم نگاهداشت مرغ و توزیع 2100قرص نان خشک مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان اعمار تعمیر ۱۶ صنفی لیسه ایبک نمبر ۲ تعلیم و تربیه
سمنگان ایبک
2018-07-01 2020-02-28 تکمیل
موسسه کمک های بشردوستانه و ترقیاتی برای افغانستان تربیه قابله های جامعه صحت
زابل قلات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه کمک های بشردوستانه و ترقیاتی برای افغانستان اګاهی عامه در مورد واکسین صحت
غور چغچران
فراه فراه
2020-01-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه هماهنگی کمکهای بشری فراهم نمودن کمکهای بشری و نهال شانی کنار دریای کنر(بهبود معیشت اهالی) زراعت ، مالداری و آبیاری
کنر نورگل
2019-01-01 2020-12-15 تکمیل
موسسه ارتقآ صحت وانکشاف جامعه تربیه نمودن ۲۴ قابله از ۷ ولایت کشور صحت
کابل کابل
2020-10-01 2022-11-30 تکمیل
شلتر فار لایف Unconditional seasonal support-CBT/ کمک های فصلی غیر مشروت مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو, تيشکان, تگاب, خاش, دراییم, راغستان, شهر بزرگ, يفتل سفلى, کوهستان, یاوان
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, حضر سموچ, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان
2020-03-01 2020-10-31 تکمیل
موسسه رسانه سلام افغانستان برنامه های رادیوی اگاهی عامه حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
صحی بین المللی کانادا تحقیق در مورد مریضان سایبری صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
جینوا کال کاهش درد و رنج انسان: ایجاد فضایی برای گفتگوهای بشردوستانه در مناطق آسیب دیده از هند و اقیانوس آرام تعلیم و تربیه
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
کندز کندوز
کابل کابل
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
2019-02-26 2020-12-31 تکمیل
موسسه انكشافي واموزشي براي زنان ابتکار جهت ترویج بند دوم قطعه نامه 1325 سازمان ملل متحد مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف, نهر شاهی
2020-07-01 2020-09-30 تکمیل
همکاری های جهانی ه کمک های اضطراری برای بیجاشده گان مصئونیت اجتماعی
بغلان پل خمری
2019-01-12 2020-02-29 تکمیل
موسسه خیریه آینده درخشان کمک به یتیمان تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
کابل کابل
2020-09-12 2020-10-07 تکمیل
موسسه توانبخشی و عرضه خدمات اجتماعی اینده کمک غذایی برای 20 فامیل نیازمند در کابل. مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه کمک های صحی برای افغانها کمک های صحی برای افغانها صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
مؤسسه خیریه سید الشهدأ افغانستان کمک مستمری شامل مواد غذای . البسه کرم . توزیع ذغال. فیس مکتب . تهیه جهزیه برای افراد نیازمند برای خانوادهای تحت پوشش موسسه و خارج از تحت پوشش مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
2020-10-01 2021-10-01 تکمیل
مؤسسه فرشته نجات پرورشگاه فرشته نجات مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه جمعیت متاثر شده از کووید 19 مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار جلال آباد
2020-10-01 2020-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه مساعدت نقدی - Cash Assistance Project - WFP مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-09-01 2020-11-30 تکمیل
جینوا کال پاسخ محافظت و آموزش در برابر درگیری های مسلحانه و جابجایی در افغانستان مصئونیت اجتماعی
کندهار پنجوایی, کندهار
2019-04-01 2020-02-28 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان ایجاد چشم انداز اقتصادی آینده برای ادغام مجدد عودت کنندگان در ولایات هرات و بامیان از طریق زنجیره ارزش مرغداری زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان 1یکاولنگ, بامیان
هرات انجیل, هرات, کرخ
2019-01-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه صحی و انکشافی جامعه صحت مندی صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
2019-01-01 2021-01-06 تکمیل
موسسه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان بر نامه حمایت غذایی جهان از توسعه بشر دوستانه در افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2020-04-06 2021-07-31 تکمیل
داکار تهیه و انبار کردن لوازم اصلی برای پاسخ به نیاز های حفظ الصحه و تعلیمات نظافت مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
جوزجان شبرغان
2020-10-01 2021-09-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان کمک های فصلی نقدی و مواد غذایی مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2020-10-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان محافظت از اطفال در بحران کوید 19 مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات, کهسان, گذره
2020-06-06 2020-10-04 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی توزیع بسته های مواد غذایی برای متضررین سیلاب پروان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2020-10-15 2020-10-19 تکمیل
دافغانستان بین المللی حقوقی بنیاد مساعدت های حقوقی 4 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان پروژه کمک های فصلی بلا مشروط مصئونیت اجتماعی
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, قادس, قلعه نو, مقر
2020-03-01 2020-05-31 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه برنامه تغذیه شاگردان مکتب 2 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت, کوت
2020-10-01 2021-05-31 تکمیل
انجمن جوانان برای بازسازی افغانستان تعلیم و تربیه برای شاگردان تعلیم و تربیه
ننگرهار کامه
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان کمک های مواد غذایی غیر مشروط مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور تيوره, دولت یار, ساغر, شهرک, چغچران
2020-09-01 2020-11-30 تکمیل
دی جوهانیتر خدمات عاجل مراقبت های اولیه صحی و پاسخ به مرض کرونا (کوید19) برای بیجا شدگان خارجی در ولایت خوست صحت
خوست تنی, خوست, سپیره, گربز
2020-10-15 2021-10-14 تکمیل
موسسه انکشافی و تحقیقا تی برای افغانها مراکز آموزشی لنکن فاز۴ تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
نیمروز زرنچ
کاپیسا حصه اول کوهستان
پنجشیر رخه
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2020-10-01 2023-09-30 تحت کار
دانشگاه امریکائی افغانستان تحصیلات عالی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کنسرن کمک زمستانی، غذا و همکاری های محافظتی برای آسیب دیده های آنی در ولایت بدخشان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان جرم, راغستان, شهر بزرگ, وردوج, کوهستان, یاوان
2020-10-11 2021-04-10 تکمیل
اسیادتولنی پرمختیائی موسسه تهیه اجناس و خدمات برای تریننگ کارمندان ریاست ثبت ساحات غیر رسمی شهری وزارت شهرسازی و اراضی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-10-12 2021-01-10 تکمیل
شلتر فار لایف ٌکمک های زمستانی (winterization project) زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان ارگو, دراییم, يفتل سفلى, کشم
2020-10-01 2021-01-31 تکمیل