جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
کنسرن ترمیم سرپناه و ساخت سرپناه های موقت و تشناب ها برای فامیل های آسیب دیده از جنگ در شمالشرق افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان جرم, وردوج
تخار اشکمش, تالقان, خواجه غار
2020-05-01 2021-03-31 تحت کار
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان ایجاد دارایی عامه زراعت ، مالداری و آبیاری
بغلان بغلان جدید, پل خمری
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
دفتر آقا خان برای اسکان کاهش خطرات حوادث به شیوه مردم محوری فاز دوم مبارزه با حوادث (اضطراری)
سمنگان خرم و سارباغ
بامیان بامیان, شبر
بدخشان ارغنج خواه, جرم, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, زیباک, شکي, شیغنان, واخان, وردوج, کران و منجان, یکمگان
تخار تالقان
بغلان اندر آب, تاله و برفک, خنجان, ده صلاح, دوشی, پل خمری
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
حمايت از زنان وكودكان مستمند افغانستان كوثر پرورشگاه کوثر مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مطالعات اقتصادي و حقوقي افغانستان ترویج ارزشهای دموکراتیک و کثرت گرایی در بین جوانان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-05-01 2021-04-30 تحت کار
افغان سواد آموزی موسسه School Feeding Program تعلیم و تربیه
کندهار اسپین بولدک, دامان, دند
2020-01-01 2020-05-31 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه پروگرام حمایت ایتام افغانستان تعلیم و تربیه
پروان سیاه گردی غوربند
دایکندی میرامور
ارزگان ترين کوت, دهراود, چوره
سرپل سرپل
پکتیکا شرن
خوست تنی, جاجی میدان, علی شیر, گربز
پکتیا جاجی, زرمت, گردیز
ننگرهار بتی کوت, خوگیانی, خیوه, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, لعل پور, مومند دره, چپرهار, کامه
لوگر برکی برک, محمد آغه, پل علم
لغمان علی شینگ, مهتر لام
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, دانگام, سوکی, شیگل و شلتان, چپه دره
نورستان کامدیش
سمنگان ایبک
وردک جغتو, جلریز, سید آباد, چک وردک
تخار بهارک
بغلان دوشی, پل خمری
کاپیسا تگاب, نجراب
کابل خاک جبار, شکر دره, موسهی, پغمان
بلخ شولگره
هلمند ناوه بارکزائی
بادغیس غورماچ
کندهار اسپین بولدک, معروف, ژيری
زابل قلات, نو بهار
2020-07-01 2021-07-01 تحت کار
افغان سواد آموزی موسسه School Feeding Program, Cash Based Transfer(CBT) e-vochoer تعلیم و تربیه
کندهار اسپین بولدک, دامان, دند
2020-03-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه کمک و مدیریت متدوام بدیل معیشت کمک مواد غذایی به متاثرین کرونا مصئونیت اجتماعی
کنر سوکی
2020-04-17 2020-04-22 تکمیل
دزرغون افغانستان د كرنی او مالداري موسسه توزیع بزهای شیری و ارایه اموزش های کوتاه مدت (Small Scale Goat Farming) زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ بلخ, نهر شاهی
2020-06-17 2020-12-14 تکمیل
دافغانستان لپاره خیره مرستندویه موسسه کومک موادی غذایی به متضررین ویروس کرونا مصئونیت اجتماعی
کنر سوکی
2020-04-17 2020-04-22 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه جابجا ساختن مهاجرین و بازگشت کننده گان بشکل مناسب در ولایت بغلان مصئونیت اجتماعی
بغلان بغلان جدید, بورکه, دوشی, پل خمری
2019-10-30 2021-10-31 تحت کار
افغانهای متاًثر از ماین بودجه یابی و تداوم دفتر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه دیدبان آزاد افغانستان ورکشاپ آگاهی دهی، ظرفیت سازی و تقویت مشارکت سیاسی جوامع حاشیه رانده گان حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-02-09 2020-02-29 تکمیل
حمایت از مهاجرین زنان در برابر ویروس کرونا کنار هم ایستاده اند مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
جوزجان شبرغان
2020-05-11 2020-11-10 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان تهیه وتقویت خدمات برای افغانهای بیجا شده وبیجا نشده ای ولایات هرات ،فراه ونیمروز که در معرض تهدید کرونا وایروس قرار دارند. مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
هرات انجیل, غوریان, هرات, کرخ, کهسان, گذره
فراه فراه
2020-06-10 2020-12-09 تکمیل
دبشری حقوقو مرستندویه موسسه د کویډ-۱۹ په مقابل کی د حساسو او خطر لاندی ماشومانو ساتنه مبارزه با حوادث (اضطراری)
نیمروز زرنچ
کندهار اسپین بولدک, کندهار
2020-06-16 2020-09-15 تکمیل
انجمن تقویه و انکشاف افغانستان پرورشگاه پیوند نور مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
انجمن تقویه و انکشاف افغانستان پروژه حرفوی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه فرهنگی وخدماتی چهارمغز حمایه اساسی برای تقویت نهاد چهارمغز تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان حفاری5 حلقه چاه آب آشامیدنی زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان آقچه
2020-09-05 2020-12-12 تکمیل
نی قلعه پروژه تعلیمات قبل از مکتب تعلیم و تربیه
دایکندی شهرستان
بامیان یکاولنگ
2020-04-20 2021-12-21 تحت کار
نی قلعه لیسه نسوان دهن مرغی تعلیم و تربیه
بامیان یکاولنگ
2020-07-15 2021-07-14 تحت کار
همکاری برای اطفال معیوب کابل Pro Bambini Di Kabul PBK تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
سوزو انترنشنل مرکزفـراگـيري آموزش، تعليم وتربيه اطفال يتيم، ّي سرپرست وبي بضاعت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه انستیتیوت بانکداری و ما لی افغانستان انیستیتیوت مالی و بانکداری افغانستان(AIBF) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانی معیوبینو لپاره بایسکل چلولو او بیارغونی تفریحی موسسه ابرار از بین بردن شیوه های فساد در ارائه خدمات موسسات دولتی ذريعه دادخواهی، مشارکت جوانان و مبارزه رسانه ای در ولایات خوست و لوگر حکومت داری خوب
خوست تنی, خوست, علی شیر
لوگر برکی برک, محمد آغه, پل علم
2020-06-14 2021-12-13 تحت کار
موسسه هماهنگی کمکهای بشری برنامه کمک های بشری COVID-19 صحت
کنر خاص کنر, سوکی, نورگل
2020-05-18 2020-07-31 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان ادیت و چاپ کتاب ژورنالیزم صلح مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-05-15 2020-08-30 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان آگاهی دهی در باره ویروس کرونا توسط پیام کتبی - فاز اول صحت
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
2020-05-11 2020-07-15 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان آگاهی دهی در باره ویروس کرونا توسط پیام کتبی - فاز دوم صحت
هرات هرات
2020-05-31 2020-06-05 تکمیل
خدمات صحی و انکشافی افغان Healthcare for drought and conflict affected people in Uruzgan صحت
ارزگان ارزگان خاص, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره
2020-05-01 2021-04-30 تحت کار
خدمات صحی و انکشافی افغان مشارکت ستراتیژیک برای داد خواھی با کیفیت خدمات صحی صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه رضائی اعمار یک باب ساختمان فاز دوم شفاخانه نسائی ولادی صحت
هرات هرات
2020-04-05 2020-12-05 تکمیل
تلاش برای تفاهم ابتکار پاسخگوئی افغانستان- تضمین از آینده همه جانبه و فراگیر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2022-09-09 تحت کار
دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه کمک های مواد خوارکی برای متضررین وایروس کرونا مصئونیت اجتماعی
پکتیا احمد آباد, سید کرم, گردیز
2020-07-01 2020-08-31 تکمیل
دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه کمک های مواد خوارکی برای متضررین وایروس کرونا مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2020-09-15 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال AHF AFG_CPiE_PSS_Services_of_COVID-19_in_Nangarhar_Kunar مصئونیت اجتماعی
ننگرهار رودات, شينواری, لعل پور, مومند دره
کنر اسد آباد, خاص کنر, سوکی, نرنگ و بادیل, نورگل
کابل کابل
2020-06-15 2020-12-14 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه کمک مواد غذایی موسمی به بیجاشده گان در ولایت خوست مصئونیت اجتماعی
خوست تنی, گربز
2020-01-01 2020-04-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه کوید-۱۹ در ولایت کنر صحت
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
2020-03-03 2021-05-02 تحت کار
موسسه خیریه کودکان افغانستان برنامه توزیع کمک بسته های مواد غذایی برای خانواده های نیازمندان مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-07-05 2020-07-07 تکمیل
شلتر فار لایف سیستم غذایی پایدار زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, روی دو آب
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه کمک مواد غذایی موسمی به بیجاشده گان در ولایت پکتیکا مصئونیت اجتماعی
پکتیکا اورگون, برمل
2020-01-01 2020-03-31 تکمیل
کمیته بین المللی نجات GO413 کمک های اضطراری نجاتبخش، حفاظتی و بهبودی زودهنګام برای گروه های متضرر در افغانستان مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
هرات هرات
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
2020-04-01 2021-09-30 تحت کار
اسلامیک ریلیف ورد واید توزیع گوشت قربانی برای سال 2020 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
کابل کابل
بلخ بلخ
2020-07-01 2020-08-31 تکمیل
مؤسسه ملی افغانها برای آموزش کلان سالان حمایت از دیدگاه آینده بادسترسی به آموزش و ادغام در نظام آموزش و پرورش تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی اطفال مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, اشکاشم, بهارک, تيشکان, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوف آب, کوهستان, یاوان, یکمگان
2017-03-01 2020-01-31 تکمیل
کمیته بین المللی نجات EC488میکانیزم پاسخگویی/کمک در حالات اضطرار در افغانستان مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
پکتیا احمد آباد, جانی خیل, سید کرم, گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
هلمند لشکرگاه
بادغیس آب کمری, قلعه نو, مقر
2020-05-01 2020-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل کمک ها عاجل مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندهار کندهار
2020-07-10 2020-07-15 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان توزیع مواد غذایی فصلی مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل, غوریان, کشک (روبات سنگی), گذره
2020-07-01 2020-10-31 تکمیل