جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه تعلیمات تخنیکی و آموزش های مسلکی حمایت نقدی وغذای فصلی برای نیازمندان مبارزه با حوادث (اضطراری)
غزنی غزنی
2020-10-01 2021-01-31 تکمیل
دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه ظرفیت سازی و رهبری زنان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
2020-10-01 2021-09-30 تکمیل
کنسرن کمک اضطراری به متضررین کرونا با فراهم نمودن خدمات آب صحی آشامیدنی و حفظ الصحه محیطی در مناظق صعب العبور ولایات بدخشان و کندز مصئونیت اجتماعی
کندز خان آباد, علی آباد
بدخشان ارغنج خواه, يفتل سفلى
2020-10-15 2021-04-14 تکمیل
موسسه تدریس برای افغانستان (تدریس برای افغانستان ) تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, چاریکار
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
اکسفام نووب بهداشتی و حفظ الصحه برای جلوگیر از شیوع ویروس کرونا در ولایات هرات و دایکندی افغانستان (A-06499) مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, کشک (روبات سنگی)
2020-06-14 2021-01-31 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه کمک های غذایی اضطراری به جوامع متاثر از COVID-19 در ارغستان، میوند و نیش ولسوالی مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندهار کندهار
2020-10-25 2021-04-24 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک زمستانی به جمعیت های آسیب پذیر در ولایات غزنی، کابل، پنجشیر، و وردک مصئونیت اجتماعی
غزنی جاغوری, غزنی, مالستان
وردک میدانشهر
پنجشیر انابه, بازارک, دره, رخه
کابل ده سبز, چهار آسیاب
2020-11-01 2021-03-31 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه کمک های زراعتی به خانوار سو تغذیی و وابسته به زراعت زراعت ، مالداری و آبیاری
کندهار کندهار
2020-10-15 2021-04-15 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان تهیه تسهیلات حفظ الصحه برای صنف های محلی و مکاتب در ولسوالی های نادرشاه کوت، موسی خیل و صبری تعلیم و تربیه
خوست صبری, موسی خیل, نادر شاه کوت
2020-10-18 2021-04-17 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی خدمات ضروری مراقبت از تروما و خدمات پاسخگویی به COVID 19 در شش ولایت ننگرهار ، کنر ، لغمان ، کندز ، بغلان و کاپیسا صحت
ننگرهار جلال آباد
لغمان دولت شاه, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, اوته پور, خاص کنر, سرکانو, سوکی, ناری, نورگل
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, کندوز
بغلان بغلان جدید, نهرین, پل خمری
کاپیسا تگاب, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب
کابل کابل
2020-10-20 2021-10-19 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید نصب چاه های عمیق برای خانواده های بیبضاعت در ولایت بلخ زیر بینا
بلخ بلخ, دهدادی, نهر شاهی
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
گلوبل هوپ دفتر موسسه GHNI تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-02-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي حمایت از بی جاشده گان داخلی٬ عودت کننده گان٬ و مردم محل در عرصه پوره کردن ضروریات زمستانی از قبیل تهیه نمودن مواد سوخت٬ کمپل ها و کالاهای زمستانی در ولایت پکتیکا (ولسوالی های شرن٬ زرغون-شهر٬ خیرکوت٬ و جانیخیل) مصئونیت اجتماعی
پکتیکا جانی خیل, زرغون شهر, شرن
2020-10-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان انسجام جامعه مدنی مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
غور دولینه
غزنی غزنی
خوست خوست
پکتیا گردیز
بامیان بامیان
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
کابل کابل
2020-09-01 2021-05-31 تکمیل
اکسفام نووب پاسخدهی به آسیب دیدگان سیلاب در ولایات پروان و ننگرهار((A-06519 مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
ننگرهار کوز کنر
2020-10-01 2021-03-31 تکمیل
همکاران دراحیا وبازسازی‌‌‌ معاونت اضطراری زراعتی برای دهاقین آسیب پذیر زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, روی دو آب
2020-10-20 2021-04-10 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه انسجام جامعه مدنی حکومت داری خوب
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
غور چغچران
غزنی غزنی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
نورستان پارون
بامیان بامیان
وردک میدانشهر
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
کابل کابل
2020-09-01 2021-05-31 تکمیل
اکسفام نووب برنامه بهداشت و حفظ الصحه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا (A-06453) مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی سنگتخت, نیلی, کيتی
هرات هرات, پشتون زرغون, کرخ
2020-08-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط استملاک زمین، اسکان مجدد و بازسازی حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-09-25 2020-09-30 تکمیل
روعتیا ،معلولیت او پرمختیا موسسه باز توانی معلولین در حالت اضطرار صحت
بغلان بغلان جدید
2020-10-11 2021-03-31 تکمیل
افغان تعلیمی او خیریه موسسه د څښاک د پاکو اوبو برابرول او صحي مبرزونو جوړول مصئونیت اجتماعی
نیمروز خاشرود
کابل کابل
فراه فراه
هلمند ناوه بارکزائی, گرمسیر
کندهار ارغنداب, میوند
2018-08-16 2020-12-16 تکمیل
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی پشتیبانی عمومی برنامه ای و اداری (DF 20-21) تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-06-01 2021-05-31 تکمیل
موسسه انکشافی ظرفیت های دهاتی : حمایت و کمک زمستانی برای ۱۰۶۰ فامیل اسیب دیده از شرایط سخت اقلیمی در ولایت دایکندی مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان, میرامور
2020-10-11 2021-02-10 تکمیل
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت توزیع مواد غذای در حالت اضطرار برای فامیل های آسیب دیده و بیجاه شده داخلی مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
لوگر پل علم
وردک میدانشهر
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
کورد اید کمک اضطراری به آوارگان متضرر جنگ در کندز مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
2020-09-06 2020-10-21 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان پاسخ اضطراری به خدمات آب رسانی مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-03-15 2020-09-14 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان وقایه، حمایت، جبران خسارت، توانمند سازی : حمایت از زنان و دختران متاثر از خشونت های جنسیتی در افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان بودجه میدیکا افغانستان از عواید اموزش ها راجع به روانشناسی و حقوقی برای دیگر دفا تر مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-01-01 2023-12-31 تحت کار
موسسه حقوقی مبتدا شهروندی فعال و برابری برای اشخاص دارای معلولیت در افغانستان مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
2020-08-20 2020-12-31 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و انکشاف ظرفیت سازی نهادهای مدنی زنان برای مبارزه با فساد حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
2020-10-15 2021-10-14 تکمیل
دزرغون افغانستان د كرنی او مالداري موسسه اموزش مدیریت اب در مزرعه با روش ابیاری قطره ایی زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان
بدخشان شهدا, کشم
بلخ بلخ, خلم, شولگره
2020-10-26 2020-12-25 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی تقویه خدمات عادی واکسیناسیون در 9 ولایت متاثرشده از پولیو صحت
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-08-19 2021-08-18 تکمیل
موسسه برای یتیمان توزیع قرطاسیه برای اطفال یتیم تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-04-26 2020-04-28 تکمیل
زنان در خدمت زنان توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
پنجشیر بازارک, حصه اول
کابل شکر دره, کابل, کلکان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه هداء شرق براي انكشاف افغانستان دسترسی بهبود یافته دختران به آموزش بدون آزار و اذیت تعلیم و تربیه
بدخشان ارگو, فیض اباد, کشم
تخار بنگی, تالقان, فرخار, کلفگان
2019-10-16 2020-06-15 تکمیل
د بشری قواوو انکشافی اداره د کرونا ناروغی په مقابل کی بیړنی روغتیایی او حفظ الصحه مرسته صحت
ارزگان ترين کوت
نیمروز زرنچ
هلمند لشکرگاه
کندهار اسپین بولدک, کندهار
زابل قلات
2020-04-15 2020-12-31 تکمیل
د کندهاردمهاجرینوموسسه بنیادی تاسیسات (چیک ډم جوړول) زیر بینا
کندهار دامان
زابل
2020-11-01 2021-04-30 تکمیل
نوی مشورتی او مرستندویه موسسه کمک برای متضررین سیلاب مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
ننگرهار کوز کنر
2020-10-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه خیریه الخیر 1 توزیع خیمه ها برای مردم بی بضاعت و مکاتب دولتی که سرپناه نداشته اند تعلیم و تربیه
ننگرهار خیوه, دره نور
لوگر پل علم
کابل بگرام, خاک جبار, سروبی
2020-01-17 2020-03-21 تکمیل
انستیتوت مطالعات افغانستان سلسه کنفرانس های افغانستان شناسی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
دزرغون افغانستان د كرنی او مالداري موسسه آموزش در مورد مدیریت آبریزه های مشارکتی زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان
بدخشان ارگو, فیض اباد, کشم
بلخ شولگره, چمتال, کشنده
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان تهیه آب آشامیدنی صحی و حفظ الصحه محیطی(WASH) صحت
دایکندی کيتی
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانی معیوبینو لپاره بایسکل چلولو او بیارغونی تفریحی موسسه ابرار مرکز احیای مجدد و خدمات فزیوتراپي سیار در ولایات فراه، غور، نیمروز، خوست، پکتیا، پکتیکا و غزنی صحت
غزنی غزنی
پکتیکا برمل
خوست خوست
پکتیا گردیز
فراه فراه
2020-09-01 2021-08-31 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی توزیع بسته های مواد غذایی برای بیجاه شده گان داخلی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-11-01 2020-11-15 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی توزیع بسته های زمستانی برای بیجاه شدگان داخلی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-11-01 2020-11-15 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی برنامه آموزش خیاطی برای بیجاشده گان داخلی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی ایجاد فارم مرغداری برای فامیل های بیجاشده گان داخلی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-11-01 2020-12-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی توزیع خیمه برای بیجا شده گان داخلی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-11-01 2020-11-15 تکمیل
موسسه رسانه سلام افغانستان SCEEA تقویت مشارکت مدنی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-09-15 2020-03-15 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید کمک های اضظراری برای فامیل های که از سبب سلاب متضرر شده اند در ولایت کاپیسا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, کوه بند
2020-10-26 2020-12-09 تکمیل