جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان بر نامه حمایت غذایی جهان از توسعه بشر دوستانه در افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2020-04-06 2021-07-31 تکمیل
داکار تهیه و انبار کردن لوازم اصلی برای پاسخ به نیاز های حفظ الصحه و تعلیمات نظافت مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
جوزجان شبرغان
2020-10-01 2021-09-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان کمک های فصلی نقدی و مواد غذایی مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2020-10-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان محافظت از اطفال در بحران کوید 19 مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات, کهسان, گذره
2020-06-06 2020-10-04 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی توزیع بسته های مواد غذایی برای متضررین سیلاب پروان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2020-10-15 2020-10-19 تکمیل
دافغانستان بین المللی حقوقی بنیاد مساعدت های حقوقی 4 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان پروژه کمک های فصلی بلا مشروط مصئونیت اجتماعی
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, قادس, قلعه نو, مقر
2020-03-01 2020-05-31 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه برنامه تغذیه شاگردان مکتب 2 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت, کوت
2020-10-01 2021-05-31 تکمیل
انجمن جوانان برای بازسازی افغانستان تعلیم و تربیه برای شاگردان تعلیم و تربیه
ننگرهار کامه
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان کمک های مواد غذایی غیر مشروط مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور تيوره, دولت یار, ساغر, شهرک, چغچران
2020-09-01 2020-11-30 تکمیل
دی جوهانیتر خدمات عاجل مراقبت های اولیه صحی و پاسخ به مرض کرونا (کوید19) برای بیجا شدگان خارجی در ولایت خوست صحت
خوست تنی, خوست, سپیره, گربز
2020-10-15 2021-10-14 تکمیل
موسسه انکشافی و تحقیقا تی برای افغانها مراکز آموزشی لنکن فاز۴ تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
نیمروز زرنچ
کاپیسا حصه اول کوهستان
پنجشیر رخه
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2020-10-01 2023-09-30 تحت کار
دانشگاه امریکائی افغانستان تحصیلات عالی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کنسرن کمک زمستانی، غذا و همکاری های محافظتی برای آسیب دیده های آنی در ولایت بدخشان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان جرم, راغستان, شهر بزرگ, وردوج, کوهستان, یاوان
2020-10-11 2021-04-10 تکمیل
اسیادتولنی پرمختیائی موسسه تهیه اجناس و خدمات برای تریننگ کارمندان ریاست ثبت ساحات غیر رسمی شهری وزارت شهرسازی و اراضی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-10-12 2021-01-10 تکمیل
شلتر فار لایف ٌکمک های زمستانی (winterization project) زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان ارگو, دراییم, يفتل سفلى, کشم
2020-10-01 2021-01-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته شفاخانه بروک 2020-2021 زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان شینواری
ننگرهار سرخ رود, کامه, کوز کنر, گوشته
سمنگان دره صوف بالا
بامیان 1یکاولنگ, بامیان
بدخشان ارگو, بهارک, فیض اباد, کشم
تخار تالقان, نمک آب, کلفگان
کابل استالف, شکر دره, فرزه, کلکان
بلخ خلم, دهدادی, شولگره, مرمل, نهر شاهی, چار کنت
2020-04-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران ( اطلاع رسانی حوادث امنیتی و شبکه سازی میان مدافعین حقوق بشر)Early Warning System and Networking of HRDs and WHRDs مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران (کمک های مالی برای مدافعین حقوق زنان)Fiscal Support to WHRD مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-05-20 2020-08-30 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران (مساعدت برای اسکان مجدد مدافعین حقوق بشر)HRD Relocation Assistance مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-03-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران (حمایت از قربانیان حادثه انفجار در صالون عروسی در غرب کابل)Kabul Wedding Victim Support مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-28 2020-03-30 تکمیل
موسسه خیریه برای خانمها و اطفال افغان حمایت از اطفال بی بضاعت و یتیم تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-05-02 2020-05-04 تکمیل
انجمن رهنمای خانواده (Japan Trust Fund (JTF صندوق حمایت جاپان صحت
کابل کابل
2020-01-01 2021-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل توزیع پول نقد برای افراد متأثر شده از ویروس کوید19 در نواحی شهر هرات - Unconditional cash-for-food assistance to people affected by COVID19 in Herat City مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-10-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه حرکت به سوی مصونیت مبارزه علیه فساد اداری حکومت داری خوب
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خیوه, دره نور, کامه
2020-10-01 2020-12-05 تکمیل
موسسه ماین پاکی برای افغانستان پروژه ماین پاکی بغلان- کندهار مبارزه با حوادث (اضطراری)
نورستان نورگرام
بغلان خنجان
کندهار ارغستان, اسپین بولدک
2020-06-15 2021-06-15 تکمیل
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان برنامه سواد آموزی و حرفه (LVP) تعلیم و تربیه
پروان سالنگ, چاریکار
ننگرهار بتی کوت, جلال آباد
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اوته پور
بدخشان اشکاشم, زیباک, واخان
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان
کابل استالف, بگرام, شکر دره, قره باغ, پغمان
2019-03-01 2020-10-31 تکمیل
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان حمایت مکتب سیار کوچی ها (NMS) تعلیم و تربیه
ننگرهار بتی کوت
2019-03-01 2020-09-30 تکمیل
دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه توزیع مواد غذایی مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد
2020-04-07 2020-04-11 تکمیل
موسسه خیریه امام باقر افغانستان کمک رسانی برای خانواده های ایتام وشهداء نیازمندکه نان آوری ندارند مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-26 تکمیل
برکت افغانستان لیسه ملاکریم نظر تعلیم و تربیه
فاریاب قرغان
2019-09-05 2020-06-05 تکمیل
موسسه پرورشگاه کابل حمایت از ایتام و اطفال بی سرپرست تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین کمکهای اظطراری زمستانی برای خانواده های آسیب دیده منازعات و آفات طبیعی در ولایت کابل- ۲۰۲۰ مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-10-02 2021-02-01 تکمیل
موسسه انکشافی و تحقیقا تی برای افغانها مراکز آموزشی لنکن تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
کاپیسا حصه اول کوهستان, محمودراقی
پنجشیر رخه
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2017-10-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه سواد و سلامتی صدا و رهبریت زنان صحت
هرات هرات
2020-10-15 2020-12-21 تکمیل
دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه په افغانستان کې د یتیمانو کورنیو سره مرسته مصئونیت اجتماعی
کنر مانوگی
2020-04-10 2021-03-31 تکمیل
دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه زکات - فیز3 مصئونیت اجتماعی
کنر مانوگی
2020-07-03 2020-07-10 تکمیل
دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه قربانی افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود
کنر اسد آباد, دره پیچ, نرنگ و بادیل
2020-08-01 2020-08-03 تکمیل
دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه د زکات الفطر توزیع مصئونیت اجتماعی
کنر مانوگی
2020-05-05 2020-05-10 تکمیل
موسسه امداد وانکشاف سریع دسترسی اطفال به تعلیم و آگاهی دهی آنان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تعلیم و تربیه
نیمروز زرنچ
کندهار کندهار
2020-05-17 2021-01-16 تکمیل
دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه په افغانستان کې د یتیمانو کورنیو سره مرسته (فیز-۲) مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد, بر کنر, مانوگی
2020-10-01 2021-09-30 تکمیل
دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه په افغانستان کې د سیلاب قربانیانو ملاتړ مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
2020-10-20 2020-10-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل کمک های اضطراری برای مقابله با ویروس کرونا OFDAII COVID19 Cover Project مصئونیت اجتماعی
غور دولت یار, لعل و سرجنگل, چغچران
هرات اوبه, زنده جان, پشتون زرغون, کرخ, کهسان, گذره
2020-06-15 2021-02-15 تکمیل
موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ د بندی ماشومانو د بیا میشته کیدو اوټولنه کښی د بیا یوځای کیدلو پروژه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-10-01 2022-09-30 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته (CCHF 2020-2021) تب خون دهنده کانګو زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار دره نور, سرخ رود, گوشته
هرات انجیل, کرخ, گذره
بلخ بلخ, خلم, دهدادی
کندهار ارغنداب, دامان, پنجوایی
2020-10-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط صلح گام به گام حکومت داری خوب
پروان چاریکار
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
بغلان بغلان جدید, پل خمری
کابل کابل
2019-03-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه پرورشگاه کابل حمایت از بیوه زنان و خانواده های بی سرپرست مستحق 02 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
آسایش زنان و اطفال توزیع مواد خوراکی به افرادآسیب دیده از کرونا مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-04-20 2020-06-17 تکمیل
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان برنامه سکالرشیپ (SSP) تعلیم و تربیه
کاپیسا حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب, کوه بند
کابل استالف, شکر دره, پغمان, چهار آسیاب
2019-03-01 2020-10-31 تکمیل
حمایت از مهاجرین توزیع پول نقد برای مواد غذایی به بیجاشده ګان داخلی طویل مدت که از اثر کرونا متاثر شده است در ولایت ننګرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2020-06-01 2020-09-30 تکمیل