جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
شبکه بازتوانی و امداد بو علی پروگرام تغذی حمایوی با هدف صحت
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-01-01 2020-03-31 تکمیل
همکاری های جهانی مبارزه در مقابل کووید 19 صحت
بغلان پل خمری
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
هاجر افغانستان توانمندسازی زنان برای آینده بهتر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی پروگرام تغذی حمایوی با هدف صحت
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-05-01 2020-06-30 تکمیل
کمیته امداد افغانها پروژه 50 بستر اطفال و زنان 2020 صحت
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی آشیانه صحی،تیم موبایل صحی و RMNCAH، CME صحت
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی تطبیق واکسیناسیون به سطح جامعه یا Community Based Outreach Vaccination (CBOV) صحت
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
2019-10-22 2021-03-22 تحت کار
د شانتی داوطلبانو تولنه اعمار کتابخانه SLB تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
لغمان قرغه‌يی
کابل کابل
2020-04-20 2020-12-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال تقویت حق شهروندی فعال ومساویانه برای افراد دارای معلولیت درافغانستان مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
کابل کابل
2020-01-01 2022-12-31 تحت کار
موسسه خیریه چشم امید شفیقه خانم توزیع مواد عذایی غیر غذایی وحفرچاه نمیه عمیق برای ایتام بیوه زنان و مردم بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
کابل بگرام, کابل
بلخ نهر شاهی
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه خدماتی و اجتماعی صراط الجنه توزیع بسته های رمضانی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-05-15 2020-05-16 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته مرکز آموزشی چهاریکار زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان چاریکار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها ارتقاء خدمات واش در کابل و خوست صحت
خوست شمل
کابل چهار آسیاب
2020-06-01 2021-12-31 تحت کار
کمک طبی بین المللی آمادگی و پاسخگوی برای آمراض ناشی از ویروس کرونا در مناطق و آسیب دیده شرقی افغانستان صحت
ننگرهار آچين, بتی کوت, خوگیانی, شينواری, مومند دره, چپرهار, کوت, گوشته
لغمان علی شینگ
کنر آسمار, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, شیگل و شلتان, غازی آباد, ناری, چپه دره
نورستان وايگل
2020-07-01 2021-03-31 تحت کار
کمک طبی بین المللی نجات زندگی در حالات اضطراری صحی گسترش و پاسخگوی حالات اضطراری صحی, تغذیوی و شستشو در مناطق و آسیب دیده افغانستان صحت
ننگرهار آچين, بتی کوت, خوگیانی, شينواری, مومند دره, چپرهار, کوت, گوشته
لغمان علی شینگ
کنر آسمار, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, شیگل و شلتان, غازی آباد, ناری, چپه دره
نورستان وايگل
2020-10-01 2022-03-31 تحت کار
موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیت های نور حمایت غیر مشروط فصلی مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان, میرامور
2020-04-10 2020-09-10 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان پروژه واکنش اضطراری و اماده گی برای سیستم های صحی کوید-19 افغانستان صحت
لوگر ازره, برکی برک, خروار, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
2020-06-06 2020-12-06 تکمیل
جامعه کمک کننده جورج دیخنتریتر شفاخانه خانم ایرینا سلیمی صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه برنامه انکشافی صحی و اجتماعی برنامه تغذیه تکمیلی با هدف TSFP صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
2019-05-15 2020-12-31 تکمیل
کمیته حمایت از کمک های طبی وبشر دوستانه به افغانستان شفاخانه چک وردک - ۲۰۲۰ صحت
وردک چک وردک
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
نوی مشورتی او مرستندویه موسسه به حداقل رساندن تأثیرات احتمالی ویروس کرونا بر معیشت کشاورزی خانواده های آسیب پذیر و آسیب پذیر مواد غذایی از طریق اقدامات پیش بینی شده در افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
2020-07-15 2020-11-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه تقویه و حمایه اقتصاد مردم در ولسوالی چهار آسیاب و ده سبز ولایت کابل زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل ده سبز, چهار آسیاب
2020-07-01 2021-03-31 تحت کار
محمد بن راشد ال مکتوم برای کارهای خیریه وبشری کمپلیکس تعليمي شيخة هند بنت مكتوم براي ايتام تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
2020-08-05 2022-01-31 تحت کار
لی پلیکان مواظبت و آموزش حمایوی و ابتدائیه برای اطفال سالم و گنگ و آموزش حرفه و سوادآموزی برای خانم‌ تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدماتی,انکشافی و فرهنگی توانا ایجاد تاسیسات عام المنفعه در ولسوالی زنده جان زیر بینا
هرات زنده جان
2020-07-20 2021-02-20 تکمیل
انستیتوت فرهنگی و انکشافی اسیا تکواندو صحت
هرات هرات
2016-01-01 2020-12-31 تکمیل
انستیتوت فرهنگی و انکشافی اسیا آموزش زبان کوریایی تعلیم و تربیه
هرات هرات
2019-07-01 2022-06-30 تحت کار
انکشافی و خیریه اریوب تداوی رایگان مریضان در کلینک های احمد خیل SHC مندهیرSHC و سپین غرBHC صحت
پکتیا جاجی, لاجه احمد خیل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
شلتر نو انترنشنل پروژه زنبور داری زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار خوگیانی
2020-08-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمند ساختن جامعه ادغام مجدد بازگشت کنندگان و بیجاشدگان داخلی با فراهم آوری برنامه های اقتصادی در جوامع میزبان در زون غرب افغانستان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
بادغیس قلعه نو
2019-10-01 2024-09-30 تحت کار
نریوال مسلم هندز حفر چاه های نیمه عمیق و آبرسانی ولایت هرات ۲۰۲۰ مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-08-01 2021-01-31 تکمیل
میشن ایست پروژه مکمل امداد - بازسازی و انکشاف که توسط اجتماعات در شمال - شرق افغانستان اداره میشود زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان اشکاشم, فیض اباد
تخار تالقان, رستاق
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کمیته امداد افغانها پروژه ۳۰ بستر زنان و اطفال 2020 صحت
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی توزیع مواد غذایی به بیجاشدگان داخلی مبارزه با حوادث (اضطراری)
بلخ مزار شریف
2020-08-01 2020-09-30 تکمیل
کمیته امداد افغانها پروژه OPTC 2020 صحت
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
میشن ایست احیا مجدد جنگلات (بسوی یک افغانستان سبز) زراعت ، مالداری و آبیاری
تخار رستاق
2020-03-01 2022-12-31 تحت کار
اکسفام نووب حمایت اقتصادی و جتماعی برای امنیت غذایی و معیشت برای اسیب پذیر در حالت کویید -۱۹ (A-06482) مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی اشترلی, سنگتخت, میرامور, کجران
2020-07-10 2020-12-31 تکمیل
میشن ایست ترویج و جبران پایدار خانواده های آسیب دیده جنگ در شمال شرق افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان اشکاشم, فیض اباد
2020-07-01 2021-03-31 تحت کار
اکتید برداشت حاصل از ولایات لغمان و کنر زراعت ، مالداری و آبیاری
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, خاص کنر, سرکانو, نرنگ و بادیل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه فرهنگی و اجتماعی اصغریه کمک مستمری برای خانوداه های تحت پوشش موسسه مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-01-01 2021-01-01 تکمیل
میشن ایست کاھش آسیب پذیری در قریه جات دور افتاده مرزی با تاجکستان که در معرض خطر ناپایداری و بروز بحران ھای ناگھانی قرار دارند مصئونیت اجتماعی
بدخشان دروازه بالا, شکي
2020-07-01 2021-12-31 تحت کار
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان صلح برای انسجام اجتماعی مصئونیت اجتماعی
کابل ده سبز, چهار آسیاب
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
ایشیا فوندیشن سروی سکتور عدلی و قضائی افغانستان (32349) حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-03-01 2021-02-28 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها اشتغال پایدار و منفعت زا از طریق انکشاف تشبثات, زنجیره ارزش و انکشاف مهارت ها زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان حضرت سلطان, فیروز نخچیر
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید حمایت نقدی اطفال 2020 تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
کابل کابل
بلخ بلخ
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه اجتماع انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان پروژه تقویت و مشارکت دیموکراسی ADAPP-NCE-2020-2 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-05-01 2020-06-30 تکمیل
مرکز رشد استعداد های زنان افغان ایجاد شورای های صلح اجتماعی مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, روی دو آب, فیروز نخچیر
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه الخیر تو زیع ګوشت قربانی در عید قربان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد, سرخ رود
کابل خاک جبار, سروبی
2020-07-10 2020-09-08 تکمیل
موسسه إستان ارمغان کمک به مکتب لیسه عالی کوکچه، ولایت بدخشان تعلیم و تربیه
بدخشان فیض اباد
2020-01-10 2020-04-10 تکمیل
شلتر فار لایف ایجاد دارایی های عامه (Asset creation) زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل خاک جبار
2020-08-01 2021-01-31 تکمیل