جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
حمایت از زنان میدیکا افغانستان بودجه میدیکا افغانستان از عواید اموزش ها راجع به روانشناسی و حقوقی برای دیگر دفا تر مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-01-01 2023-12-31 تحت کار
موسسه حقوقی مبتدا شهروندی فعال و برابری برای اشخاص دارای معلولیت در افغانستان مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
2020-08-20 2020-12-31 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و انکشاف ظرفیت سازی نهادهای مدنی زنان برای مبارزه با فساد حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
2020-10-15 2021-10-14 تکمیل
دزرغون افغانستان د كرنی او مالداري موسسه اموزش مدیریت اب در مزرعه با روش ابیاری قطره ایی زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان
بدخشان شهدا, کشم
بلخ بلخ, خلم, شولگره
2020-10-26 2020-12-25 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی تقویه خدمات عادی واکسیناسیون در 9 ولایت متاثرشده از پولیو صحت
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-08-19 2021-08-18 تکمیل
موسسه برای یتیمان توزیع قرطاسیه برای اطفال یتیم تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-04-26 2020-04-28 تکمیل
زنان در خدمت زنان توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
پنجشیر بازارک, حصه اول
کابل شکر دره, کابل, کلکان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه هداء شرق براي انكشاف افغانستان دسترسی بهبود یافته دختران به آموزش بدون آزار و اذیت تعلیم و تربیه
بدخشان ارگو, فیض اباد, کشم
تخار بنگی, تالقان, فرخار, کلفگان
2019-10-16 2020-06-15 تکمیل
د بشری قواوو انکشافی اداره د کرونا ناروغی په مقابل کی بیړنی روغتیایی او حفظ الصحه مرسته صحت
ارزگان ترين کوت
نیمروز زرنچ
هلمند لشکرگاه
کندهار اسپین بولدک, کندهار
زابل قلات
2020-04-15 2020-12-31 تکمیل
د کندهاردمهاجرینوموسسه بنیادی تاسیسات (چیک ډم جوړول) زیر بینا
کندهار دامان
زابل
2020-11-01 2021-04-30 تکمیل
نوی مشورتی او مرستندویه موسسه کمک برای متضررین سیلاب مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
ننگرهار کوز کنر
2020-10-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه خیریه الخیر 1 توزیع خیمه ها برای مردم بی بضاعت و مکاتب دولتی که سرپناه نداشته اند تعلیم و تربیه
ننگرهار خیوه, دره نور
لوگر پل علم
کابل بگرام, خاک جبار, سروبی
2020-01-17 2020-03-21 تکمیل
انستیتوت مطالعات افغانستان سلسه کنفرانس های افغانستان شناسی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
دزرغون افغانستان د كرنی او مالداري موسسه آموزش در مورد مدیریت آبریزه های مشارکتی زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان
بدخشان ارگو, فیض اباد, کشم
بلخ شولگره, چمتال, کشنده
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان تهیه آب آشامیدنی صحی و حفظ الصحه محیطی(WASH) صحت
دایکندی کيتی
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانی معیوبینو لپاره بایسکل چلولو او بیارغونی تفریحی موسسه ابرار مرکز احیای مجدد و خدمات فزیوتراپي سیار در ولایات فراه، غور، نیمروز، خوست، پکتیا، پکتیکا و غزنی صحت
غزنی غزنی
پکتیکا برمل
خوست خوست
پکتیا گردیز
فراه فراه
2020-09-01 2021-08-31 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی توزیع بسته های مواد غذایی برای بیجاه شده گان داخلی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-11-01 2020-11-15 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی توزیع بسته های زمستانی برای بیجاه شدگان داخلی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-11-01 2020-11-15 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی برنامه آموزش خیاطی برای بیجاشده گان داخلی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی ایجاد فارم مرغداری برای فامیل های بیجاشده گان داخلی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-11-01 2020-12-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی توزیع خیمه برای بیجا شده گان داخلی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-11-01 2020-11-15 تکمیل
موسسه رسانه سلام افغانستان SCEEA تقویت مشارکت مدنی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-09-15 2020-03-15 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید کمک های اضظراری برای فامیل های که از سبب سلاب متضرر شده اند در ولایت کاپیسا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, کوه بند
2020-10-26 2020-12-09 تکمیل
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان ایجاد صنوف کمپوتر تعلیم و تربیه
ننگرهار نازیان
لغمان قرغه‌يی
کنر اسد آباد
بدخشان زیباک, واخان
کاپیسا حصه دوم کوهستان
کابل سروبی, پغمان
2020-08-01 2020-11-15 تکمیل
ایکول اکسس اطفال افغان می خوانند (آموزش در خانه) تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
هرات هرات
کابل کابل
2020-08-13 2020-12-31 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه کمک های عاجل زراعتی برای خانواده های دهاقین آسیب پذیر و غیر مصئون غذایی در حالت بحرانی زراعت ، مالداری و آبیاری
لوگر خوشی, محمد آغه, پل علم
کنر اوته پور, شیگل و شلتان, نورگل
وردک سید آباد, میدانشهر, نرخ
2020-09-15 2021-03-30 تکمیل
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان اهدا کتب برای کتابخامه های مکاتب تعلیم و تربیه
ننگرهار لعل پور
لغمان مهتر لام
کنر نرنگ و بادیل
بدخشان اشکاشم, زیباک, واخان
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
کابل بگرام, سروبی, فرزه, پغمان
2020-08-01 2020-11-15 تکمیل
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان ترمیم مکاتب تعلیم و تربیه
ننگرهار شينواری
کنر اسد آباد, خاص کنر, نرنگ و بادیل
بدخشان اشکاشم, واخان
کاپیسا حصه دوم کوهستان, نجراب, کوه بند
کابل سروبی, پغمان
2020-08-01 2020-11-15 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید محافظت اطفال و خشونت مبنی بر جنسیت در ولایت قندهار صحت
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, دند, ژيری
2020-10-25 2021-04-24 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان توانمند سازی قربانیان قاچاق انسان ۲۰۲۰ مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-01 2022-01-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان کمک های عاجل مواد زراعتی فصلی برای فامیل های کشاورز در حاشیه قرار گرفته که مصونیت غذائی ندارند زراعت ، مالداری و آبیاری
فاریاب المار, شرین تگاب, پشتون کوت
2020-10-10 2021-04-10 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان بازگرداندن کرامت دختران و زنان از طریق حمایت از منع آزمایش بکارت مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2022-03-31 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین حفاظت از حقوق و حمایت از دسترسی به خدمات ضروری برای مهاجرین و عودت کنندگان در مناطق مرکزی، شرقی، جنوبی و غربی افغانستان-۲۰۰۷ مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
ننگرهار بهسود, جلال آباد, دره نور, رودات, سرخ رود, کامه, کوز کنر, گوشته
نیمروز اصل چخانسور, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, هرات
کابل استالف, بگرام, ده سبز, سروبی, قره باغ
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, دند, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-09-30 2021-09-29 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین فراهم نمودن دسترسی به خدمات آب پاک و بهداشت(WASH) برای جوامع آسیب دیده در ولایت کندز-۲۰۰۲ صحت
کندز دشت ارچی, قلعه زال, چهار دره
2020-10-15 2021-04-14 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی توزیع مواد غذایی مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی شهرستان, نیلی
2020-10-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری د افغانستان د نورستان په ولایت کې د شخړو او طبیعي ناورین څخه اغیزمنو شویو کورنیو سره د ژمنی توکیو مرستې پروژه. مبارزه با حوادث (اضطراری)
نورستان وامه, پارون
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
ایکول اکسس کمپاین رسانه ئی حکومت داری خوب
پروان چاریکار
غور دولینه
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
وردک جلریز
بغلان پل خمری
هرات هرات
بلخ مزار شریف
فراه فراه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
2020-09-01 2021-02-28 تکمیل
قریه صلح برای پیشرفت افغانستان تامین غذایی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ چمتال
2019-10-01 2021-10-01 تکمیل
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان تعلیمات قبل از مکتب (ECDP) تعلیم و تربیه
پروان جبل السراج, چاریکار
ننگرهار جلال آباد, کامه
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد
بدخشان اشکاشم, زیباک, واخان
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
کابل شکر دره, قره باغ, پغمان
2019-03-01 2020-09-30 تکمیل
نوی مشورتی او مرستندویه موسسه کمک برای متضررین سیلاب مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار خیوه
2020-10-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری په کرونابې حالاتو کې د کونړ او نورستان کې بی وزله کورنیو سره نقدي او د خوراکې توکیو مرسته مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد
نورستان وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2020-05-01 2020-11-20 تکمیل
وارچایلدبریتانیا پاسخگویی موسسه وارچایلد بریتانیا به مشکلات اطفال و فامیل های آسیب پذیر رده مرزی مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
بادغیس قلعه نو
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مهر و امید بسته های غذایی مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ, چهار بورجک
2020-01-12 2020-01-12 تکمیل
موسسه مهر و امید بسته های غذایی مصئونیت اجتماعی
نیمروز اصل چخانسور
2020-08-05 2020-08-05 تکمیل
وارچایلدبریتانیا پاسخدهی منسجم برای کووید 19 مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, کرخ
2020-05-10 2021-01-09 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی واکسیناسیون شهری در شهر (ننگرهار) صحت
ننگرهار خوگیانی, خیوه, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, گوشته
2020-08-19 2021-08-18 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی تقویت ایمن سازی معمول در 9 ولایت تحت تأثیر فلج اطفال(کنر) صحت
کنر آسمار, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری
2020-08-19 2021-08-18 تکمیل
دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه کمک های پول نقد برای متضررین وایروس کرونا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-08-01 2020-11-30 تکمیل
افغان اید تهیه کمک زمستانی به خانواده های آسیب پذیر در ولسوالی فیروزکوه ولایت غور مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2020-10-18 2021-03-17 تکمیل
ایشیا فوندیشن توانمند سازی زنان متضرر از خشونت برای دسترسی به عدالت - 32105 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-01-01 2021-12-31 تکمیل