جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
ستاسو غږ موسسه سواد زده کړه تعلیم و تربیه
ننگرهار کوز کنر
2019-04-01 2021-03-31 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان تقویه، ارتقا، وقایه ملاریا و تداوی واقعات به منظور بهبود صحت صحت
لوگر ازره, برکی برک, خروار, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
بغلان پل حصار
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
بغلان پل حصار
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته ابتکار تعلیم و تربیه تخار تعلیم و تربیه
تخار رستاق, ورسج
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان تهیه پایان نامه های محصلین پوهنحی ژورنالیزم تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه مشورتی وتحقیقاتی تدبیر ظرفیت سازی در مورد تغییرات آب و هوا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2019-08-25 2019-10-31 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی ارایه خدمات صحی ابتدایی در ولایت فاریاب صحت
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
شلتر نو انترنشنل مرکز ناشنوایان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان توانمند سازی زنان در افغانستان مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, جبل السراج
کابل بگرام
بلخ خلم
2019-12-01 2020-11-30 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال ایجاد انعطاف پذیری در بین خانواده های بیجا شده ګان و عودت کننده ګان در افغانستان صحت
کندز حضرت امام صاحب, چهار دره, کندوز
کابل کابل
بلخ بلخ, دهدادی, نهر شاهی, چمتال
2018-12-01 2020-11-30 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال ایجاد انعطاف پذیری در بین خانواده های بیجا شده ګان و عودت کننده ګان در افغانستان صحت
کندز حضرت امام صاحب, چهار دره, کندوز
کابل کابل
بلخ بلخ, دهدادی, نهر شاهی, چمتال
2018-12-01 2020-11-30 تکمیل
اکتید حفاظت عاجل و منسجم مواشی/ حیوانات برای چوپانها متاثر از خشک سالی زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان حضرت سلطان, فیروز نخچیر
بلخ مرمل, چار کنت
2018-08-01 2019-08-31 تکمیل
اکتید حفاظت عاجل و منسجم مواشی/ حیوانات برای چوپانها متاثر از خشک سالی زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان حضرت سلطان, فیروز نخچیر
بلخ مرمل, چار کنت
2018-08-01 2019-08-31 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی برنامه جلوگیری از ملاریا در ولایت صحت
فاریاب میمنه
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان کمک نقدی صحی حکومت به خانم های بی بضاعت صحت
لوگر ازره, برکی برک, خروار, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
2018-11-24 2019-06-21 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان کمک نقدی صحی حکومت به خانم های بی بضاعت صحت
لوگر ازره, برکی برک, خروار, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
2018-11-24 2019-06-21 تکمیل
بشری خیریه موسسه زراعت و معیشت پایدار زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ دولت آباد, کلدار
2019-01-01 2019-12-01 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل نجات دوره طفولیت دختران افغان مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, گذره
بادغیس قلعه نو
2017-10-01 2019-09-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل نجات دوره طفولیت دختران افغان مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, گذره
بادغیس قلعه نو
2017-10-01 2019-09-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل نجات دوره طفولیت دختران افغان مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, گذره
بادغیس قلعه نو
2017-10-01 2019-09-30 تکمیل
بشری خیریه موسسه حقوق محلی نهم مصئونیت اجتماعی
بلخ کلدار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
بشری خیریه موسسه حقوق محلی پنجم تعلیم و تربیه
بلخ شورتیپه
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین افزایش دسترسی اطفال مهاجرین و عودت کنندگان آسیب پذیر به تعلیم و تربیه دایمی و آب پاک و حفظ الصحه(۱۹۰۴) تعلیم و تربیه
کنر اسد آباد, خاص کنر
2019-01-01 2020-10-31 تکمیل
بشری خیریه موسسه آب ؛ صحت و حفظ الصحه (دسترسی بهتر آب آشامیدنی ، بهداشت و خدمات صحی) مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, کابل
2018-01-12 2020-02-28 تکمیل
بشری خیریه موسسه آب ؛ صحت و حفظ الصحه (دسترسی بهتر آب آشامیدنی ، بهداشت و خدمات صحی) مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, کابل
2018-01-12 2020-02-28 تکمیل
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان برنامه اسکالر شیپ (SSP) تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
2019-03-01 2020-02-29 تکمیل
موسسه بلند بردن ظرفیت ها واستعداد زنان افغان ښځو وړتیا لوړول مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
2019-02-02 2019-07-30 تکمیل
موسسه بلند بردن ظرفیت ها واستعداد زنان افغان د خاص کنړ د چارکۍ کلی لپاره بریښنا زیر بینا
کنر خاص کنر
2019-05-15 2019-07-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین ادامه مساعدتهای حقوقی، سرپناه، تعلیم و تربیه تسریعی و کمکهای معیشتی تحت موافقت جهانی دونر با دفتر(۱۹۰۵) مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, قیصار, پشتون کوت
سرپل سرپل
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه, کوز کنر
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
نیمروز اصل چخانسور, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
هرات انجیل, هرات, گذره
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه بلند بردن ظرفیت ها واستعداد زنان افغان جلوګری از عروسی اطفال مصئونیت اجتماعی
لغمان دولت شاه, علی شینگ, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, اوته پور, خاص کنر, سرکانو, شیگل و شلتان, مرور, نرنگ و بادیل, نورگل
نورستان نورگرام, وامه, پارون
2019-10-15 2020-07-21 تکمیل
فزیوتراپی ومساعدت احیا مجدد برای افغانستان کمک های اولیه صحت روانی NRC - 2 صحت
کابل کابل
2018-10-01 2019-01-31 تکمیل
فزیوتراپی ومساعدت احیا مجدد برای افغانستان کمک های اولیه صحت روانی NRC - 2 صحت
کابل کابل
2018-10-01 2019-01-31 تکمیل
فزیوتراپی ومساعدت احیا مجدد برای افغانستان تقویت دسترسی زنان متاثر از خشونت به عدالت TAF - PPSC صحت
کابل کابل
2018-09-01 2019-01-31 تکمیل
فزیوتراپی ومساعدت احیا مجدد برای افغانستان تقویت دسترسی زنان متاثر از خشونت به عدالت TAF - PPSC صحت
کابل کابل
2018-09-01 2019-01-31 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و دموكراسي زمینه سازی حمایت و دادخواهی برای دسترسی به عدالت حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-01-01 2020-09-30 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال دسترسی به تعلیم وتربیه در حالت اضطرار تعلیم و تربیه
کندز قلعه زال, کندوز
کابل کابل
2018-08-01 2020-07-31 تکمیل
اکتید کمک های عاجل مصونیت غذایی زراعتی و مالداری برای متاثرین خشکسالی زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان خانقاه, خواجه دوکوه
2018-09-16 2019-01-10 تکمیل
اکتید کمک های عاجل مصونیت غذایی زراعتی و مالداری برای متاثرین خشکسالی زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان خانقاه, خواجه دوکوه
2018-09-16 2019-01-10 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان برنامه ارتقاع روستایی - شهرک علیا مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2017-07-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان برنامه ارتقاع روستایی - شهرک علیا مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2017-07-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان برنامه ارتقاع روستایی - شهرک علیا مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2017-07-01 2019-06-30 تکمیل
تحقیق و انکشاف پایدار پروژه تحقیق در مورد استخراج معادن زیر بینا
ننگرهار بهسود, سرخ رود
بغلان ده صلاح, نهرین
2019-04-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه انکشافی پیشرو افغان مصئونیت شهری مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2019-10-31 2020-06-30 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان برنامه ارتقاع روستایی - شاه رحیم مصئونیت اجتماعی
بلخ خلم
2018-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان برنامه ارتقاع روستایی - شاه رحیم مصئونیت اجتماعی
بلخ خلم
2018-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه صحت مردم درعمل صحتمندی صحت
لوگر ازره, برکی برک, خروار, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه اجتماع زنان افغانستان شکل دادن آینده افغانستان توسط توانمندسازی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2017-07-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه اجتماع زنان افغانستان شکل دادن آینده افغانستان توسط توانمندسازی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2017-07-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه اجتماع زنان افغانستان شکل دادن آینده افغانستان توسط توانمندسازی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2017-07-01 2020-03-31 تکمیل